شنیدن واقعیت برای مریم رجوی تلخ است

مجید آتش افروز

توی این روزها که جدا شدگان از مصاحبه ان بی سی امریکا با سعدلله سیفی بی نهایت به وجد آمده و استقبال کردند و همه میگویند واقعیت را گفته و چیزی بجز واقعیت در حرفهای او نبوده است، فرقه رجوی خائن به دنبال تلافی کردن و در حال جیغ کشیدن و تهدید کردن است چون شنیدن واقعیت برایش تلخ است.

به راستی چرا این فرقه به دنبال هر مصاحبه یا موضع گیری نفرات این چنین واکنش هیستریک از خودش نشان می دهد؟ راستی چرا؟ چرا هر کس را می بییند صحبت از سعدالله است و خط و نشان کشیدن. مگر او چه گفته است؟

علت دارد. مریم رجوی تحمل حرف واقع را ندارد. درست مثل داخل مناسبات که وقتی میگفتیم که سر لوحه سازمان به قول خودتان فدا و صداقت است ولی فرماندهان همیشه میخواهند با دروغ خط کار سازمان را پیش ببرند که در جا میگفتند که شما مرتکب گناه میشوید و اینها را که میگویید این حرفها مال رهبری سازمان است. گویا که این رهبری فرقه نعوذا بالله جای خدا نشسته است.  

حالا نکته دوم اینکه مگر مریم رجوی در ده ماده ای پوشالی خودش آزادی بیان را نیاورده است. پس چرا تحمل یک انتقاد را ندارد. چرا جلوی آزادی بیان دیگران را میگیرد؟ مگر نمیگوید دمکراتیک. دموکراتیک که می گوید این است؟ چطور طاقت شنیدن انتقادات درونی خودش را ندارد؟ بعد از دیگران ایراد می گیرد که تحمل شنیدن حرف مخالف را ندارند.

خیلی ها از جداشده ها گفته اند که اگر بخواهند فشار را روی سعدالله زیاد کنند هر کدام یک سعدالله خواهند شد. پس مریم رجوی باید منتظر باشد تا گورش را در همین آلبانی بکنند. البته اگر مثل شوهرش زودتر گور به گور نشود.

مجید اتش افروز – نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی 

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.