مکر و حیله مریم رجوی به خودش بر خواهد گشت

پیام رستمی

همانطوري كه قبلا به اطلاع دوستان رساندم فرقه جهنمي رجوي براي نفرات بيرون از خط فرقه برنامه هاي مختلفي براي سر به نيست كردن يا اذيت و آزار و شكنجه روحي با صرف هزينه هاي سنگين دارد پيش مي برد.

جهت اطلاع خانواده هاي محترم اسراي فرقه و نجات يافتگان، سران فرقه و اتاقهاي فكري و شيطان سازي و تيم مهار بحران فرقه افراد جدا شده از سازمان را به سه دسته تقسيم كرده اند:

دسته اول افرادي كه حامل اسرار محرمانه و مجري طرحهاي تروريستي سران فرقه و در ارتباط با شخص خود رجوي و عضو تيم هاي ترور و بمب گذاريها بوده اند كه اين گروه از نظر فرقه حتما باید از بين بروند و پاك سازي شوند كه در مطلب قبلي به اطلاع شما عزيزان رساندم كه سران فرقه چگونه در پوش كمك هاي انساني نفرات را به سمت دامي كه براي سر به نيست كردنشان طراحي کرده هدايت مي نماید. بقول خودشون نفرات سرخ كه حتما بايد پاك سازي شوند وگرنه روي آنها در خارج تشكيلات هيچ كنترلي نيست و بايد همه شون حذف فيزيكي شوند. تاكتيك شناخته شده اين فرقه در سرفصلهايي كه به بن بست مي خورد، مثل ده شهريور كه همه افرادي را كه احتمال مي داد جلوي خط او زمزمه هاي اعتراض دارند تك تكشون را دم تيغ داد و همه را حذف فيزيكي  كرد. اين حذف فيزيكي طرحي از پيش تعيين شده براي جلوگيري از انشعاب و اعتراض بود و يا كساني از خانواده رضايی ها مثل علی زركش كه عمدا فرستادش در خط مقدم تا توسط راننده اش حذف فيزيكي شود چون نمي خواست كسي جلوي حرفهايش بايستد و چهره كثيفش را افشاء كند و يا حذفهايي كه در اشرف به بهانه شلیک ناخواسته یا خودكشي يا سكته يا خودسوزي يا سرطان و مريضي انجام شد. مثل شمس الله و ياسر و مهدي فتحي و صدها نمونه ديگر كه توسط سران فرقه براي بزك كردن چهره خود پاك سازي كردند.

و اما دسته دوم كساني هستند كه دنبال زندگي خود هستند و مي خواهند پي كار خودشون بروند اما در افشاي چهره تروريستي و ماهيت اين سازمان از هيچ كاري دريغ نمي كنند و همواره تلاش مي كنند كه مردم را از خطرات افكار بيمار سران اين فرقه با خبر كنند، كه براي اين دسته فرقه اولا تلاش مي كند كه با تهديد و تطميع و ارعاب آنها را از اين كار منصرف كند كما اینکه در افشاگري سايت سحر ديديم كه چطوري نفرات اجير شده خود را سراغ  نفرات جدا شده مي فرستد كه با پيشنهاد مبلغ كلان او را تطميع و بسمت خود جذب نماید كه در صورت جذب نشدن به تهديد و ارعاب رو مي آورد. يكسري افراد ضعيف النفس هم مرعوب تهديدات آنها مي شوند و با دريافت مبلغ قابل توجهي خودشون را براي اجراي طرحهاي سران فرقه همسو مي كنند كه بموقع اسامي و مشخصات اين افراد با جز‌ئيات كامل  در صورت ادامه دار بودن همكاري آنها افشاء خواهد شد. براي دسته اي كه حاضر نيستند با سران فرقه همكاري كنند راه كوچ دادن آنها به كشورهاي ديگر را پيش گرفته اند.

البته طرحي خيلي ماهرانه كه توسط افراد اجير شده از چندين مدت قبل با پراكندن شايعات مختلف مثل آلباني جاي ماندن نيست و اينجا هيچ آينده اي ندارد اگر تا ده سال هم اينجا بمانيد به شما پاس نمي دهند اينجا براي شما كه مي خواهيد پناهنده شويد هيچ آينده اي متصور نيست. البته با بكار گرفتن حاميانش در دولت و رمسا و كميساريا با فشار آوردن و در مضيغه گذاشتن جداشدگان در زمينه هاي مختلف از دادن پاس و حق و حقوق پناهندگي و مجوزكار و جلوگيري از آمدن خانواده هاشون براي ديدار با آنها و ايجاد محدوديتهاي استقراري و تحت فشار قرار دادن براي ترك مكان استقراري كه كميساريا براي جداشدگان فراهم كرده همه وهمه يك كر هماهنگ براي اجراي طرح سران فرقه براي دربدر كردن نفرات و تحت فشار قرار دادن آنها براي شكوندن مقاومت آنها و وابسته كردن دوباره شون به اين فرقه جهنمي براي عدم افشاي جنايتهايشون مي باشد.

كما اینکه در ماههاي اخير ديديم كه در پوش كمك و حربه انساندوستانه  دام گسترده اي پهن كرد و تعدادي هم گرفتار اين ترفند كثيف شدند كه با كمك سران همين فرقه خودشون را به يونان رساندند باميد اينكه به كشور آلمان و يا ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا برسند. چندين ماه است كه در يونان گرفتار ترفند اين فرقه جهنمي تروريستي شده اند و الان بدون پول و امكانات و پشتيبان در يونان روزهاي بسيار سختي را سپري مي كنند. افرادي كه همه عمر و جواني خود را براي سران اين فرقه فدا كردند ببينيد كه چه بلايي بسرشان مي آورند و چه اذيت و آزارهايي كه در حقشون روا مي دارد تا افراد را دوباره در دام افكار پوسيده خود گرفتار كنند و از هيچ رذالتي فروگذارنمي كند. اين است ماهيت سران اين فرقه جهنمي ، ولي اين را بدانيد كه هر نيرنگ و دسيسه اي كه عليه نجات يافتگان در سر داريد خداوند آن را به خودتون برمي گرداند.

و مکرو و مکر الله ولله خیر الماکرین

نجات يافته از فرقه رجوی در آلبانی – پيام رستمي

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.