حقه ها و ترفندهای جدید مریم رجوی

محمد هاشمی

بعد از ناکامیهای مریم رجوی در فریب دادن افراد گرفتار و همچنین ناکامیهای وی در رابطه با سوء استفاده از نا آرامیهای ماه های گذشته در شهرهای ایران، مریم رجوی که دید از تهاجم موشکی آمریکا به خاک سوریه هم آبی برایش گرم نشده و هیچ راهی برایش باقی نمانده که مجددا افراد را با ترفندی دیگر فریب بدهد، اینبار روی موج اعتراضات مردمی که در گذشته در چند شهر ایران که جنبه صنفی و اقتصادی داشت سوار شده و پیام میدهد که ای معترضان، رژیم به پایان کارش رسیده است و شمایید که این رژیم را سرنگون خواهید کرد و شما هم همه به خیابانها بریزید و آشوب بکنید و قیمت پیروزی را بدهید و هزار کانون شورشی تشکیل بدهید. پیامی که هیچکس جدی نگرفته و نمیگیرد و در گذشته هم کسی جدی نگرفته است.

اما موضوع این مقاله اینست که چرا مریم رجوی در این شرایط این پیام را می دهد.

اخیرا از طرف تعدادی از افراد در تشکیلات سوالهایی برای مریم رجوی سرجمع کرده و فرستاده اند که سوالات در مجموع این بوده که ما در آلبانی چه تاثیری در ادامه مبارزه و سرنگونی داریم و از این تظاهرات اعتراضی و نا آرامیها هم زیاد دیدیم. خط کار ما در آلبانی چیست و ما این وسط چکاره ایم؟

مریم رجوی هم با چنین پیامهایی به مردم ایران و معترضین، دهان تمام افراد سوال کننده را میبندد و چنین میگوید که اگر ما نباشیم این اعتراضها که باعث تشکیل هزار کانون شورشی میشود صورت نمیگیرد و این ما هستیم که تعادل رژیم را در داخل و در خاورمیانه بهم زده ایم و به نقش خودتان کم بها ندهید. آیا بیچاره مریم رجوی واقعا فکر میکند که معترضین که در ایران اعتراض میکنند هواداران سرخت او هستند؟ البته خودش خوب میداند که چنین نیست. او میخواهد مردم به خیابانها بروند و او هم بتواند از آب گل آلود ماهی بگیرد.

نکته دوم این پیامها این است که با زبان بی زبانی به افراد گرفتار میگوید صبر بکنید و کسی این تشکیلات را ترک نکند و بالاخره مردم رژیم را سرنگون کرده و حاکمیت را دودستی تقدیم ما می کنند.

هر چند تعدادی از دوستانمان که با ما در ارتباط هستند به روشنی میگویند که هیچکس نه به سرنگونی اعتقادی دارد و نه به ماندگار بودن این تشکیلات، و همه دنبال جدایی و آزادی از این شرایطی هستند که رجوی روز به روز بر آنها سخت تر میکند.

باید به رجوی گفت که آن زمان گذشت که در کنار مرز بودید و نفرات هم کور سویی امید به سرنگونی در ذهنشان بود. ولی اینجا در آلبانی همه افراد دارن به چشم خودشان میبینند که دیگر شرایط فرق کرده و ماندن در تشکیلات و بحث سرنگون کردن با کمک مردم آب در هاون کوبیدن است.

در حال حاضر هیچکس فریب هزار کانون شورشی و فراخوان برای آشوب در شهرها که راه به سرنگونی میبرد را نمی خورد و این پیام ها را به مسخره می گیرند.

پیشنهاد ما جدا شدگان به مریم رجوی این است که بیش از این تلاش نکند دوستانمان را با حرفها و پیامهایش فریب بدهد و در عوض آنها را آزاد بگذار تا انتخاب فردی خود را بکنند تا ببینیم در عرض چند روز کسی باقی خواهد ماند یا نه.

به تو پیشنهاد میکنیم که دیگر برای مردم ایران پیامهای واهی ندهی چون میدانی که جایگاهت در بین مردم ایران یک درصد بیشتر نیست. جواب هزاران سوال پاسخ داده نشده را بده و افراد را تعیین تکلیف کن. دست از سر افراد گرفتار در تشکیلات بردار و بدان که با این پیامها به مردم در داخل کشور هیچ مسئله ای از تشکیلات تو حل نخواهد کرد.

نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی – محمد هاشمی 

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.