تحلیل های سیاسی غیرواقعی رجوی

محمد هاشمی

در جریان نزدیک شدن زمان تصمیم گیری ترامپ در رابطه با برجام هستید. از طرفی هم دیدار صدر اعظم آلمان و همچنین دیدار رئیس جمهور فرانسه با ترامپ و اصرار آنها و فشار بر ترامپ بوده که نباید از برجام خارج شود.

مجاهدین خلق همه چیز را برعکس جلوه میدهند و فقط همان مطلبی که به سود خودشان می توانند تعبیر کنند را درج می نمایند و بعد آنرا چنان در بوق و کرنا می کنند که گویا ترامپ شخصا اعلام کرده که تصمیم دارد از برجام خارج شود و پشت بند آن هم حمله آمریکا به ایران و سرنگون کردن رژیم و حاکمیت رجوی میباشد. این برنامه رسمی رجوی در پخش بیرونی است و من این نکته را گفتم که روی موضوع اصلی بروم.

ولی خبرها در درون تشکیلات به چه شکل بیان میشود؟ بر اساس خبرهای دریافتی از درون تشکیلات فرقه رجوی، سرنگونی رژیم را نزدیک و قریب الوقوع می بیند و به افراد گفته میشود که مردم ایران می دانند که آمریکا از برجام خارج میشود و به این دلیل روح تازه ای به کالبد گسترش تظاهرات دمیده می شود و در همین رابطه ستاد داخله سازمان، که این ستاد هم البته فقط یک اسم است، به مردم سراسر شهرها و استانها فراخوان هزار کانون شورشی را داده است.

اما واقعیت این است که فرقه رجوی در این شرایط چنته اش کاملا خالی شده و برای اینکه از قافله عقب نماند میخواهد همه موضوعات را به سرنگونی ربط بدهد و اعلام موجودیتی بکند. البته رجوی خوب میداند که یک درصد بیشتر هوادار یا کسانی که طرفدار او هستند ندارد. چون رجوی چاره ای جز دروغ برای حفظ افراد ندارد. مجبور است به هر دروغ و تحلیلهای بی معنی برای افراد داخل تشکیلات متوسل شود. این تحلیل ها هم برعکس روی نفرات داخل تشکیلات تاثیرات خیلی منفی گذاشته است چون هم تکراری شده اند و هم همه می دانند که دروغ هستند. تاثیرات این دروغها در نشست لایه های بالاتر به صورت درگیری و کتک کاری و زدن همدیگر با صندلی هم بوده است. شرایط درون فرقه به جایی رسیده که روزهای گذشته اکثر نفرات در نشست سیاسی شرکت نکرده بودند و آن را دروغی بیش نمیدانند. باید به مسعود رجوی جانی و خائن گفت که با فرستادن چند هوادار به کنگره یا سنا در آمریکا دردی از تو دوا نمی شود و آمریکا هم تو را عددی حساب نمیکند. این را همه افراد داخل تشکیلات هم خوب میدانند. پس در نتیجه حداقل خودت را با فریب سرنگونی بازی نده.

ای ننگ و نفرین بر تو باد که این چنین افراد را با دروغ و به زور در حصار و چهار دیواری نگه می داری. با محدود کردن و ناآگاه نگاه داشتن افراد و نگه داشتن آنها در بی خبری نمیتوانی جلوی ریزش نیرو را بگیری. میدانیم که مشکل اصلی تو در آلبانی در حال حاضر فقط ریزش نیرو است و با هر ترفندی میخواهی تشکیلات را حفظ بکنی، ولی آن زمان گذشت که بتوانی با دروغ و فریب افراد را به زور و با حرفهایی که به خورد آنها میدهی حفظ کنی.

نجات یافته از فرقه رجوی – محمد هاشمی  

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.