مسعود رجوی و شعار حقوق بشر

پيام رستمي

با سلام مي خواستم مطالبي در خصوص شعار مضحك رجوي كه سالها در گوش ما فرو كرده بود و ما هم فكر مي كرديم واقعا اين مردك معصوم و مدافع حقوق مظلومين مي باشد شعاري كه خيلي آنرا با آب و تاب مي گفت و شعاري كه براي به بند كشيدن هرچه بيشتر اعضا از آن استفاده مي كرد. یعنی شعار دفاع از حقوق بشر و خصوصا حقوق زنان.

هر چي فكر مي كنم كه آدم چقدر بايد پست فطرت باشد كه به اين درجه از رذالت رسيده باشد كه به هيچ معياري پايبند نباشد. اين مردک پلید كه به همه مارك و انگ ضد بشري مي زد فقط باید دید که با اعضاي فرقه خود كه همه عمر و جواني و بهترين سالهای خود را فداي خودخواهي هاي ذهن بيمار اين مردك گور به گور شده كردند در آلبانی چكار مي كند.

در هر سازمان یا شركت يا مؤسسه ای اگر اين همه سال خدمت مي كردي، در واقع نه هشت ساعت در روز و پنج روز در هفته بلكه بيست و چهارساعته و هفت روز هفته و سی سال يا بيشتر بدون هيچ گونه حقوق و مزايايي و حتی یک ساعت مرخصی و استثمار حتی ذهنی و نه حتی مي توانستي با خانواده و پدر و مادر و زن و فرزند و نه با بقيه افراد حتي در داخل فرقه ديدار و تماسي داشته باشي فقط و به فقط گوش به فرمان براي پيشبرد روياهاي آنها باشي در پايان حتما ازت حداقل یک تقدير و تشكر و قدرداني مي شد اما در فرقه رجوی بعد از همه اینها سران اين فرقه ضدبشری و ضد ارزشهاي انساني هیچ بويي از انسانيت نبرده اند انگ خائن و بریده هم می زنند و ترا مسحق اعدام می دانند.

خدايا چرا بايد عمرمون را براي چنين انسانی که البته نميشه اسم انسان روش گذاشت هدر بدیم؟ همانطور كه مي دانيد پس از سالها تحمل درد و رنج و حبس و بيكاري و استثمار از طرف فرقه اي كه جيق هاي ضد استثماري و دفاع از حقوق بشر و مظلوم نمايي سران اين فرقه گوش فلک رو هم كر كرده بود وقتي كه همه اعضاي خود را به آلبانی منتقل كرد ماهيت ضد بشري و استثماري خودش را بيش از قبل براي همه عيان نمود.

مریم رجوی هنوزبه قدرت نرسيده ببين چه بلايي به سر اعضاي فرقه خودش كه اين همه سال براي سران اين فرقه از همه چيز خود گذشتند در آلبانی در مي آورند. اعضاي معترض را به بهانه هاي واهي بدون هيچ دليلي از پايه ترين حقوق خود محروم مي كند و از ترس اينكه اين اعتراض ها به بقيه قسمتهاي تشكيلات سرايت نكند او را در اتاقي دربسته ماهها زنداني انفرادی می کنند و تحت شكنجه هاي شديد رواني و حتی فيزيكي قرار مي دهند تا او را وادار به ابراز پشيماني كنند. اما وقتي ديدند كه این ترفند ها كارساز نيست و همه تيرهاي آنها از تهديد و تطميع و فریب به سنگ خورد و مخصوصا كه اينجا هم عراق نيست كه براحتي آب خوردن نفر را به بهانه هاي مختلف مثل خودكشي يا شلیک ناخواسته یا سکته و سرطان سر به نيست كنند او را بدون اينكه كسي بفهمد با جيب خالي و بدون حتي داشتن پول غذای یک وعده با چشم بسته سوار مي كنند و وسط يك اتوبان يا ميدان يا خيابان رها مي كنند.

تصور بكنيد كه اين نفر با منع تردد شديدي كه در تشكيلات حاكم بوده شايد اولين باري است كه پا به تنهایی پا به خیابان های تيرانا گذاشته و مسلط به خيابونها و ميدانها و بقيه اماكن تيرانا نيست و بي پول و غريب در يك شهري كه كسي را نمي شناسد بدون كوچكترين امكاناتي بي سرپناه و بي كس چکار می کند.

از نظر فرقه مهم نيست كه چه بلايي سرش بيايد. اين است پاداش اين همه سال خدمت به رجوی های خون آشام از خدا بي خبر. بخدا قسم اگه يه ذره هم به خدا و پيغمبر اعتقاد داشته باشن. حتي يه ذره به ارزشهاي انساني هم پایبند نیستند. كسي را كه همه چيز خود از جواني و مال و خانواده و خواهر و برادر و حتي يك لحظه ديدار با خانواده را برای سالهاي سال بدون هیچ مزدی فداي رجوی و تشكيلات موهوم و ذهن بيمار و روياهاي کودکانه او كرده اين رفتار را با او می کنند. حالا ببين با بقيه و با مخالفین و با مردم ایرن چكار خواهند کرد. هنوز به جايي نرسيده حكم قتل و كشتار و قتل عام صادر مي کند. حال ببينيد اين جاني خائن پست فطرت اگه به قدرت مي رسيد چكار می کرد. خدا رو شكر كه شر این ملعون از سر ملت ايران کم شد و گور به گور شد. خدا رو شكر که خوار و ذلیل شد و حتی به نوكری بيگانه هم قبولش نمی کنن و ماهیتش رو شد.

نجات يافته از فرقه رجوی در آلبانی – پيام رستمي

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.