تعقيب و مراقبت نجات يافتگان توسط مزدوران مریم رجوی

پیام رستمی

همانطوري كه قبلا به اطلاع شما خوانندگان محترم و خانواده های عزیز رسانده شد، به دستور مستقیم مریم رجوي، طرحی جهت تعقیب و مراقبت نجات يافتگان ریخته شده که بر اساس آن همیشه حداقل یک گروه سه نفره مراقب تمامی تحرکات آنان در تیرانا هستند.

قبلا فكر مي كردم شايد اينها دنبال يک مورد ويژه هستند و زياد موضوع را جدي نگرفتم. هر چه دوستان گفتند اما فكر نكردم كه سران فرقه رجوی اين همه وقت و انرژي و نفر براي چنین موضوع بگذارند و فایده ای برای آن نمی دیدم.

اين هم يكي از همان موارد دست و پا زدن های سران فرقه مخصوصا مريم رجوي در باتلاق به اصطلاح منطقه امن (به قول خودش) مي باشد. چند روزي بود كه احساس مي كردم نفراتي مرا در خيابانهاي تيرانا تعقيب مي كنند. اما چون عادي سازي كامل كرده بودند نتوانستم شناسايي كنم.

روز بعد با دوستم داشتم بسمت هتل منديال مي رفتم كه او متوجه حضور مزدوران فرقه رجوی در پشت سر ما شد و مرا آگاه كرد كه اگر اقدامي كردند بتوانيم از خودمان دفاع كنيم. خلاصه اين روزها هر كجا و در هر خياباني نفرات فرقه در گروه هاي سه نفره سازماندهي شده و در حال تهيه فيلم و عكس و شناسايي تحرکات نجات يافتگان و ارتباط آنان با ساير نفرات و شهروندان آلبانیایی مي باشند.

همين ديروز نفرات فرقه درخيابانهاي تيرانا اقدام به تهديد و توهين نسبت به يكي از افراد نجات يافته از فرقه كردند. حتما در مرحله بعدي يك قدم فراتر مي گذارند و اقدام عملی هم می نمایند. حتما نفرات محلي را با پرداخت هزينه هاي هنگفت براي اين كار اجير می کنند. شكي نيست که این امر با توجه به سوابق تروریستی اين فرقه بعید و دور از انتظار نیست.

راستي مريم رجوي علي رغم اينكه مي داند كارش غير قانونيست، البته هيچ كار او قانوني نيست و فرقه ها همه کارهایشان غیر قانونی است، اين كارش و آگاه است که تعقیب افراد و عکس و فیلم گرفتن از آنها و تهدید و توهین نسبت به آنها جرم محسوب مي شود، چرا به اين كارهاي پست و حقیر عليه نجات يافتگان در الباني رو آورده است؟

همانطوري كه در جريان هستيد بعد از فرار تعدادي از افراد از مقر کاملا حفاظت شده فرقه در آلبانی و علي رغم تمهيدات امنيتي شديدی که در مقر خارج از شهر براي افراد گرفتار در فرقه درست كرده اند، مریم رجوی به يقين رسيده كه نفرات بيرون كه نجات يافتگان از فرقه مي باشند در فرار اين افراد نقش داشته اند.

البته که جامعه نجات يافتگان براي نجات دوستان خود از جهنم رجوی از هيچ كمكي دريغ نمي كنند و در این راه از هیچ کس و هیچ چیز هم ترس و واهمه ای ندارند.

فرقه بعد از این فرار ها، در قدم اول دست به بسيج گسترده اي زد تا ارتباطات و ترددات و محل هاي سكونت افراد نجات يافته از فرقه را شناسايي کند و در مرحله بعد همانطوري كه از ماهيت اين فرقه بر می آید قصد دارد به حذف فيزيكي افراد مؤثر از طريق دادن پول به  گروههاي مافيايي در اين کشور بپردازد. مسئولین فرقه هم در بحث های درونی به این موضوع اشاره کرده اند.

ما جامعه نجات يافتگان از فرقه رجوی در آلباني از تمامي ارگانهاي بين المللي و دولت آلبانی نسبت به اقدامات اخير فرقه رجوی در این کشور عليه نجات يافتگان از فرقه هشدار مي دهيم و درخواست كمك براي نجات جان نجات يافتگان را داريم.

تا دير نشده جلوي طرحهاي تروريستي اين فرقه علیه جداشدگان در آلبانی را بگيريد.

نجات يافته از فرقه رجوي در آلبانی – پيام رستمي  

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.