طبل تو خالی جنگ و سرنگونی

محمد علی قدرتی

سال به سال با فریب و دروغ زندگی کردن در فرقه رجوی کار اعضای این فرقه است. شخص رجوی استاد دروغ و فریب افراد می باشد. الان به طور مشخص دیگر نه سلاحي در دست دارند و نه در کنار مرز ایران هستند ولی باز مدام سنگ جنگ با رژیم و سرنگوني را به سينه ميزنند.

این ها فقط خوراک و خرج داخل مناسبات خودشان هست که هر سال یک فیلی هوا کنند. جالب اینجاست كه تشکیلات فرقه رجوی که الان در كشوري دور از مرز ایران قرار دارد و از طرفي با وضعیت بسیار خراب تشكيلاتی که مناسبات آنها مواجه است  که به همين دليل هر از گاهي شخص مریم رجوی باید برای توجیهات تشكيلاتی نفرات به آلبانی بیايد. خبر دارم که وضعیت داخلی آنها خیلی خراب است.

چون واقعیت اين است كه هیچ چشم اندازي در مقابل آنها نیست. بايد به  رجوی گفت که تا کي می خواهی با فریب و دروغ نیروها را حفظ کنی و مانع از آگاه شدن آنان گردی؟ هیچ پشمی به كلاه رجوی هم نمانده و برای خودش هم مشخص هست هر حرفي از سرنگوني فقط سراب است. 

در داخل ایران فرقه رجوی هیچ طرفداری ندارد و جز نشر دروغ و خبرهای ساختگی کاری نمی کنند. رجوی در چاه ويل آلبانی فقط بر طبل تو خالی جنگ و سرنگونی می کوبد ولی هیچ خریداری ندارد. پس دوستان اسیر در فرقه رجوی تا فرصت هست خود را از این اسارت نجات دهيد .

این همه سال دروغ و فریب کافی نیست؟ 

با آرزوی نجات دوستان اسیر در فرقه رجوی

نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی
محمد علی قدرتی

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.