برنامه هاي ملی و مذهبی در فرقه رجوی

محمد علی قدرتی

با سلام به دوستان و هم وطن های عزیز و خصوصا خانواده های گرامی

برنامه های ملی و مذهبی در فرهنگ فرقه رجوی در دستگاه ذهنی خودشان هست و با افکار خودشان تنظيم می کنند که برای پیش برد افکار كثیف خودشان و فقط و فقط برای تبليغات بیروني است و نه از روی فرهنگ و آرمان ملی و مذهبی، از عید نوروز گرفته تا مراسم ماه محرم و ماه رمضان و غیره.

آنان هر برنامه ملی و مذهبی را با دیدگاه خودشان تنظيم می کنند که در افکار شخص رجوی وجود دارد. واقعیت اين است كه  من خودم سال ها در فرقه رجوی بودم و شاهد بودم هیچ زمان مراسم ماه محرم در فرقه رجوی وجود نداشت بطور مشخص شخص رجوي هميشه در سخنرانيهاي داخلي خود مردم ايران را كه مراسم ماه محرم را برپا میداشتند مشتي لات و مرتجع معرفي ميكرد. ولی به طور مشخص از بعد از سرنگوني صدام حسین و ایجاد دولت جدید در عراق، مجاهدین خلق بعد از این همه سال یاد ماه محرم در سر زمین عراق افتادند و شروع به برگزاری مراسم تو خالی که فقط برای پیش برد تبليغاتي بیرونی خودشان بود کردند.

رجوی همه چیز را با دید و فکر و خرج بیرونی تنظيم می کند. به طور مثال همین مراسم ماه محرم چطور بعد از این همه سال در سرزمین امام حسین و بعد از سرنگوني صدام بياد اجرای این برنامه ها افتادند و اين كه ديگر اين برنامه ها ارتجاعي و كار يك مشت عرق خور و لات نيست.

رجوی چهره كثیف خودش را با دولت های روز که سر کار هستند تنظيم می کند که این هم اوج بی شعوري شخص رجوی هست که از هر مراسمی با دستگاه كثیف خودش تتظيم می کند.

در صورتی که فقط از روی تبليغات بیرونی و خط و سیاست خودشان است و نه از روی آرمان ملی و مذهبی چون در دنیای رجوی جز خودش هیچ چیزی را قبول ندارد این هم یک خاطر تلخ از واقعیت در فرقه رجوی است.

نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی
محمد علی قدرتي

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.