فشارهای خرد کننده مریم رجوی بر افراد گرفتار در فرقه

محمد هاشمی

همچنان که در جریان هستید مدتهاست که مریم رجوی اجازه تردد آزاد افراد به خارج از مقر محصور فرقه رجوی در آلبانی را نمیدهد. این موضوع عکس العمل های شدید افراد را به دنبال داشته و باعث بهم ریختگی و کلافگی مسئولین شده است. در این مقاله هدفم پرداختن به این عکس العمل ها نیست ولی نکته ای وجود دارد که میخواهم به آن اشاره کنم.

بنا به خبرهایی که از داخل مناسبات توسط دوستانم به دستم میرسد، از آنجایی که مریم رجوی به شدت از ریزش نیرو و فرار اعضا از مقر جدید وحشت دارد، دست به انتخاب دقیق افراد برای کارهای بیرونی زده و افراد مطمئن خودش را برای کارهای بیرونی قرار داده است و تمامی کسانی که کوچکترین شک فرار به آنها می رود را از چنین مسئولیت هایی برداشته است.

افرادی که بیشترین اعتماد به آنها وجود دارد را جایگزین افراد دیگر برای کارهای بیرونی کرده اند که همین امر بدلیل ناتوانی افراد جدید بهم ریختگی هایی را در کارها بوجود آورده است. فقط تردد افراد رده بالای تشکیلات به خارج از مقر مورد تأیید است و افراد رده پائین تر حق خارج شدن به هر دلیلی را ندارند.

نکته جالبتر این است که مریم رجوی بحث تهدیدات امنیتی را میکند ولی از طرفی پری بخشایی و زنانی در این سطح را براحتی به بازار میفرستد. ما از این دست و پا زدنهای مریم رجوی و تناقضات کارهای وی می فهمیم که هیچ راه پس و پیشی برایش باقی نمانده است و همین ترفند تهدیدات امنیتی هم دارد به ضد خودش تبدیل می شود و باعث بهم ریختگی درونی شده است.

روزی خواهد رسید که همین افراد گرفتار و محدودیتها و دروغهایی که تا الان برای به بند کشیدن آنان بکار میبرد روی سرش خراب خواهد شود و آن روز نزدیک است و علائم آن با فرار اخیر 4 نفر در هفته ای که گذشت مشهود است.

به امید روز رهایی بقیه دوستان در اسارت رجوی

محمد هاشمی – نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی 

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.