چرا مریم رجوی نیاز به اعمال خشونت دارد؟

مجید آتش افروز

این بار میخواهم به این موضوع بپردازم و بعد نتیجه گیری کنم که آخر خط فرقه رجوی چه خواهد شد. اول به گذشته بر میگردم.

در سالیانی که در عراق بودیم، بخصوص بعد از آمدن آمریکایی ها و پایان یافتن رویای سرنگونی که رجوی خائن مدام از آن صحبت میکرد، نشستهای زیادی در خصوص تسلیم بی قید و شرط و تحویل دادن تمامی سلاح ها گذاشته شد.

بعد از جدا شدن خیلی ها که فریب فرقه را خورده بودند و به اسم کاریابی و این که شما را به خارجه میفرستیم آورده بودند و بعد از جنگ عراق همه چیز تمام شد که رجوی در نشستی برگشت گفت هر کسی به ما خیانت کرده او را از بین خواهیم برد.

الان در آلبانی ظاهرا می خواهد خط خشونت را شروع کند، بخصوص بعد از ضربه ای که سر مصاحبه سه نجات یافته در تلویزیون آلبانی نشان داده شد، و حالا هم مدام به این تلویزیون فشار می آورد که این مصاحبه را از توی یوتیوپ بردارد که جواب مشخص گرفته که از این خبرها نیست و اینجا دنیای آزاد است و نهایتا سر مریم رجوی به سنگ خورده است.

اما باید بگویم که فرقه رجوی هرچه به پایان عمرش نزدیک تر می شود بیشتر دست و پا می زند و بیشتر تهدید می کند و خط و نشان می کشد و چه بسا دست به خیلی کارهای احمقانه هم بزند. در داخل تشکیلات صحبت از نابود کردن همه جداشدگان کرده است. البته بیشتر می خواهد نفرات داخل را که خواهان جدایی هستند بترساند.

آنچه روشن است اینست مریم رجوی نیاز به اعمال خشونت دارد چرا که مرگ فرقه اش را دارد روزمره مشاهده می کند و به دنبال این است که بهر صورت این خشونت را اعمال کند یا حداقل حرف آنرا بزند و فضای ترس و وحشت ایجاد نماید.

ولی مریم رجوی کور خوانده است، چون دیگر آلبانی پایان راه است. سرنگونی که آنهمه مسعود رجوی از آن صحبت می کرد قطعا محقق خواهد شد اما البته برای سازمان مجاهدین خلق. مردم ایران هرگز به این فرقه تروریستی و سر کردگان خائن و وطن فروشش اجازه نخواهند داد تا وارد کشور شوند.

در اینجا جا دارد تا به همه نجات یافتگان در آلبانی تبرک بگویم که اتحاد خود را حفظ نمودند و از هیچ چیز نترسیدند و به فرقه رجوی باج ندادند و ایستادگی کردند و بر حق خود پایفشاری نمودند. من یقین دارم که دوستان گرفتارمان در فرقه رجوی آزاد خواهند شد و خانواده ها چشمشان به دیدن عزیزانشان روشن خواهد گردید.
به امید آن روز که دور نیست

نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی – مجید آتش افروز

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.