از آلبانی بدون مقدمه

شاهین نجفی

از آلباني مينويسم، بدون مقدمه، از همانجايي كه جداشدگان مجاهدين خلق بي دفاع رها شده اند.

آيا وجدانهاي بيداري هنوز پيدا ميشوند كه صداها را بشنوند.

چند سالي است كه كسي را نيافته ايم كه صدايمان را بشنود. بارها با صداي بلند از جوامع بين الملي كمك خواستيم، ولي دریغ از یک پاسخ حتی منفی که بفهمیم کسی هست.

ميخواهم دیگر بار سر مسائل مالي اين افراد بنویسم و اينكه حتي هزينه درمان هم ندارند. ميخواهم از شبهايي كه بدليل نداشتن پول نتوانستند سر پناهي داشته باشند وغذايي براي خوردن پیدا کنند بنویسم. راستي باعث و باني اين دربدري كيست؟

از نظر من كسي نيست جز مریم رجوی و فرقه اش و البته با كمك كميساريای عالي ملل متحد برای پناهندگان در آلباني. به چه صورت؟ خيلي ساده ميتوان به اين موضوع پي برد. ابتدا سازمان مقداري هر چند ناچيز كمك ميكرد، بعد بتدريج آن را كم كرد و برخی را بهانه تراشید و قطع کرد و در نهايت هم به نقطه اي رساند كه ديگر نمي شد با آن امورات روزانه را گذراند.

در اين بين وقتي به كميساريا مراجعه ميكرديم آنها هم سر ميدواندند. طبق قرائن و شواهد ميبينم كه سر اين مسائل كميساريا هيچ فشاري به مجاهدين خلق نميآورد و در نهايت با تلاش فراوان همانطور كه می دانید كميساريا ميخواهد كمك كند.

ولي دم خروس همينجا بيرون ميزند. به چه صورت؟ به اين شكل كه كميساريا هم آمده همان مقدار كمي كه مجاهدين خلق ميدادند را تصويب كرده و البته از پناهنده هاي رها شده تعهد و امضا ميگيرد كه ديگر نبايد از مجاهدين خلق پول بگيرند. البته چند نفر مزدور هستند که برای خدمات جاسوسی می گیرند.

به نظر شما آيا اين وسط تباني وجود ندارد؟ بي شك پاسخ مثبت است. مجاهدين خلق دارند خط خودشان را پيش ميبرند و كميساريا هم دقیقا با آنها همسو شده است. یعنی سازمان ابتدا مبلغ مستمری را تا توانست کم کرد و حالا کمیساریا هم همان را مبنی قرار میدهد در حالیکه مستمری پناهندگی طبق قوانین بیش از این است.

در اين باره سخنها دارم و به آنها خواهم پرداخت. امروز فقط خواستم بگويم ما كه كور نيستيم و اين تباني مجاهدين خلق را به گوش وجدانهاي بيدار می رسانیم.
چرا نميگذارند زندگي عادي خودمان را داشته باشيم؟ از هر آنكس كه صداي ما را ميشنود كمك مي طلبيم. آيا پاسخ دهنده اي يافت ميشود؟

شاهین نجفی – نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی 

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.