جواب خدا در اين دنيا

زینال شهیدی

چند روز پيش كه طبق سياق ثابت به گردش در مركز شهر تيرانا رفته بودم، فردي را ديدم که می شناختم. خيلي شكسته شده بود و به سختی راه می رفت. اسم او را نميبرم چون به نظرم کار درستی نيست.

او يكي از مسئولين بالاي سازمان مجاهدين خلق يا همان فرقه جهنمي رجوی بود. باور كنيد كه جا خوردم. او فردي بود با هيكلي درشت به طوری كه هيكلش دو برابر افراد ديگر بود. وقتی راه ميرفت هیبت عجیبی داشت و به قوی بودن معروف بود.

با خودم گفتم چرا او به اين صورت در آمده كه الان كافي بود من دست به او ميزدم و می افتاد. ناگفته نماند که او به يك شكنجه گر در دستگاه رجوی تبدیل شده بود. همه از او و هیکل تنومندش می ترسیدند چون خیلی ها را شکنجه کرده بود.

به ذهنم آمد كه ميگويند "چوب خدا صدا نداره، وقتی میزنه دوا نداره". اين بود آن آدمي كه تا ديروز ترس در دل همه می انداخت و حالا به اين صورت در آمده بود. بی شک آه و نفرین شكنجه شده ها او را گرفته بود. چه افرادی كه در زير شكنجه او عذاب کشیدند و بعضا جان دادند. جنایت هایی كه اين فرد در دستگاه شكنجه رجوي كرده بود کم نبود.

شايد اين حرفهايي  كه ميزنم براي خوانندگان سخت باشد. تمام افرادي كه او و دیگران شكنجه كرده بودند را به اسم ميشناسم. بخدا فقط كافي بود قيافه زار و نزار این فرد را می دیدید. خدا چه بلايي سر اينها در اين دنيا آورده تا چه برسد به آن دنيا كه بايد پاسخگوی شكنجه هايشان باشند. 

اين افراد منفور و در رأس آنها مسعود رجوی ملعون بايد منتظر عواقب بيشتری هم در اين دنيا و هم در آن دنیا باشند. درست است كه تمام افراد فریب رجوي خائن و جنایتکار را خورده اند. درست است که همه را مغزشویی کرده بود و به عنوان ابزار در دست خود براي اميال شیطانی اش استفاده ميكرد، ولي انسان عقل و آگاهي دارد. آخر به چه دليل بايد رفیق و همرزم و همسنگر خود را شكنجه كني؟ حتي اگر طرف دشمن خون ات هم باشد نباید چنین كاری را انجام دهی. این کارها چه در این دنیا و چه در آخرت جواب دارد.

اين فرد از کجا به چه روزی افتاده بود. یقین دارم كه خدا ام الفساد مسعود رجوی را هم در اين دنيا و هم در آخرت عذاب خواهد داد. مسعود رجوی افراد را با فریب و نیرنگ به اسارت گرفت تا جاه طلبي های کودکانه خودش را جامه حقیقت بپوشاند که البته هرگز به هدف شوم خود نخواهد رسید.

زينال شهيدي – نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی  

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.