وقتي شيپور را از سر گشادش می دمند

حسین نجات

فرقه تروريستي مجاهدین خلق هفته قبل با برپايي يك كنسرت در كليساي مركزي شهر تیرانا كه يك كليساي ارتدوكس هست بدنبال چه چيزي است؟

بايد به اين موضوع به درستي نگاه و دقت كرد، چرا كه همه ميدانند كه اين فرقه در عراق چگونه بدنبال ايجاد يك پايگاه در بين توده مردم بود، آنهم در شرايطي كه دست در خون مردم عراق داشت که شواهد و اسناد آن تماما موجود است. از نفراتي كه در آن جنایات حضور داشتند برخي جدا شده اند و ميتوانند گواهي بدهند.
اما در آلبانی ارگانهاي مردمي بدنبال آگاهي دادن به مردم هستند و افراديكه آنها را مي شناسند به شدت با اين فرقه مخالف هستند.

فرقه رجوی اکنون به شكل ديگری در حال انجام همانکار عراق در آلبانی است. در عراق با سوء استفاده از اماكن مذهبي و شيعه و سني كردن و دامن زدن به اختلافات، در پي اين بود که با تهييج مردم و عوامفریبی جو را متشنج کند. اما اينجا ديگر اين شيوه كاربردي ندارد. بايد با برگزاري كنسرت آنهم در كليسا بدنبال باز كردن جاي پایی در بين مردم آلبانی باشد و با انجام همان ترفند ايجاد كانالهاي ارتباطي در شبكه هاي اجتماعي بدنبال اين است كه با ايجاد گروههاي دوستي و برگزاری كنسرتها و جشنهاي مسخره ايكه بارها نيز اينكار را كرده اند هدف خود را تأمین نمایند، اما البته تماما با بي تفاوتي مردم آلبانی مواجه شده اند.

حالا با برپايي اين كنسرتها در كليساها بدنبال راه حل جديدي هستند، غافل از اينكه تجربه عراق و ديگر کشورها در اينجا قابل اجرا نيست و اينكارشان دقیقا به معنی دميدن شيپور از سرگشادش است.

بايد به اين حضرات گفت كه ديگر دوران شما به سر آمده و هيچ جايي نه فقط در ايران بلكه در هيچ کجاي دنيا نداريد و بهتر است به جاي اين كارها و خرج كردنهاي بيهوده پول افراد بيگناهي كه عمر خودشان را صرف شما كرده اند را بدهید، ولي داريد به اين شكل با آنها بازي ميكنيد. واقعا اگر شما ذره اي از انسانيت در وجودتان بود نبايستي اين افراد بيگناه را اينطور دست خوش بازي خود قرار ميداديد و در اين كشور بيگانه و بدون هيچ گونه پشتوانه ای رها مي كرديد.

از برگزاري اين كنسرتها بدنبال چه هستيد و چه هدفي را دنبال ميكنيد؟ آیا توطئه علیه نجات یافتگان با همدستی دولت مافيايي اينجا برايتان كافي نيست؟ آیا بدنبال تنگ كردن هرچه بيشتر عرصه بر اين افراد بيگناه که عمرشان را به پای شما هدر داده اند هستيد؟

ننگ و نفرین بر شما باد كه اين چنين با جوانان اين مرز و بوم براي رسيدن به قدرت براي خودتان بازي کردید و آنان را فریب دادید و بازیچه امیال شیطانی خود نمودید.

حسين نجات – نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی 

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.