اوضاع در تشكيلات لرزان فرقه رجوی

زینال شهیدی

الان اين را كه برايتان مينويسم شايد باورتان نشود كه براي ما خيلي غير قابل باور است كه تشكيلات فرقه به اين صورت پيش ميرود و اين نشان دهنده اين است كه فرقه الان در وضعيت وخيمي قرار دارد.

در داخل فرقه خبرهايي به گوش ميرسد كه فرماندهان زن را برداشته اند و بجاي آنها مسئولين مرد گذاشته اند. اين از آن بابت نيست كه تشكيلات رنگ و رويي عوض كرده باشد. اين از آن بابت است كه زنها الان در تشكيلات به لحاظ امنيتي احساس خطر می کنند چون خبرهايي ميرسد كه نفراتي به زنها اهانت كرده و خواسته اند تا دست از اجرای فرمانهاي مزخرفی كه توسط مريم رجوی به آنها داده ميشود بكشند و اين در فرقه بسيار نادر است يا شايد اتفاق نيفتاده باشد و اگر هم در اشرف اين اتفاق افتاده بود نفري كه به زن شوراي رهبري اهانت ميكرد بايد سر به نيست ميشد. در صورتي كه الان كسي جرات نميكند به اهانت كننده حرفي بزند چون ديگر عراق نيست كه نفر را سر به نيست كنند.

خبرهايي ميرسد كه برخی از نفرات، مسئولين مرد خود را کتک زده اند كه اين هم سابقه نداشته است. اين است تشكيلات پولادين رجوی كه در نشست ها ادعا می کرد و واقعا آدم خنده اش ميگيرد كه چي شد اين تشكيلات كه در هر جاي دنيا با انقلاب مريم جواب می داد.

موقعي كه اين موارد در تشكيلات رخ ميدهد، مخصوصا دعواهاي فيزيكي، اين نشان دهنده اين است كه ديگر نفرات خسته شده اند و منتظر آن هستند تا بهانه اي گير بياورند تا از فرقه جدا شوند. چون الان در آن محل دورافتاده اگر نفري بخواهد جدا شود سخت است ولي با اين حال باز با اين جنگ و جدالها، اين فرقه به چنان ذلتی افتاده كه هيچ كاري نميتواند بكند. حتي نميتواند نفر را اخراج كند.

يك مثال ديگر براي شما بزنم اين است كه الان درست است كه به اشرف3 رفته اند كه 20 كيلومتر با اينجا فاصله دارد ولي هر روز نفرات را براي هواخوري به داخل شهر مياورند. مخصوصا روزهاي شنبه كه اينجا تعطيل است. باز اين نشان دهنده وضعيت وخيم فرقه است چون فرقه به خيال خام خود به اشرف3  نقل مكان كرد كه ديگر نفرات به شهر نيايند تا فيل شان ياد هندوستان نكند تا جدا نشوند. ولي اين بدتر هم شده چون هر روز شاهد اين هستيم كه نفرات روزانه در داخل شهر پرسه ميزنند و از وضع آنها دقيقا ميشه فهميد كه از لحاظ روحي در وضعيت بحراني قرار دارند كه صد البته براي فرقه خوب نيست و اين امكان وجود دارد كه هر لحظه افراد فرار را بر قرار ترجيح دهند.

درست است كه الان فرقه با قطع كردن مستمري ميخواهد نفرات داخل خودش را بترساند تا فکر بيرون رفتن نکنند، ولي اين را به فرقه بايد گوشزد كرد كه ما نفرات جدا شده از فشار شما كمرمان خم نميشود كه از اين كشور برويم، بلكه آبديده تر ميشويم و تا گرفتن حق و حقوق خود دست از هيچ کاری بر نميداريم و برادران و خواهران دربند خود را هم از چنگال اهريمني فرقه رجوی آزاد ميكنيم.

درود بر تمام نفرات مقاوم در برابر رجوي

با اميد به رهايي تك تك عزيزان در بندر

ما تمامی خبرهاي داخل و بيرون فرقه را به دوستان و خانواده ها خواهیم رساند.

زینال شهیدی – نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی 

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.