مصائب رجوی در آلبانی

ج. ع. معتمد

مطالب تبلیغی تنظیم شده برای رسانه های آلبانی از جانب مجاهدین خلق فقط بدرد خود مجاهدین خلق میخورد و چاره کار آنان نخواهد بود.

بزودی مردم آلبانی هم بعد از برخورهای دوگانه این سازمان با خودشان، و به تبع آن با نیروهای سازمانی، خود بنای مخالفت با استقرار مجاهدین خلق در خاک خود را خواهند گذاشت. این همان تکرار سناریوی مجاهدین خلق در خاک عراق است. 

سازمان بعد از بوجود آوردن تنشهای فوق العاده بر سر موضوع مالی با نیروهای جداشده و انعکاس در محیط کمیساریا و در میان مردم پیرامون، خود را در موقعیت خطیری قرار داده است که راه پس و پیش ندارد.

وزارت دفاع آلبانی تلویحا از خواسته های بحق این افراد دفاع کرده است. اما هماهنگیهای پشت پرده سازمان با دولت آلبانی و ارگانهای دولتی در گذشته، جای بسی پرسش را بوجود آورده است.

با وجود اینهمه مشکلات برای این پناهجویان بیدفاع، کمیساریا از اختصاص بودجه یا مسکن برای آنها پرهیز کرده و آنها را بسمت دولت پاس میدهد و دولت هم پاسخگوی هیچ یک از مراجعات نیست.

این همان تهی شدن مجاهدین خلق از هرگونه خصیصه انقلابی گری است که بواقع ذره ای از انصاف و انسانیت در آن یافت می نشود.

همچنین لازم به ذکر است که بردن نیروها به پستو و دور کردن آنان از جامعه عادی هم چاره کار نیست و نمیتواند باشد و نخواهد بود.

ج. ع. معتمد

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.