وعدهای تو خالی مریم رجوی

محمد هاشمی

خبری که جدیدا از درون تشکیلات بدستم رسیده این است که مریم رجوی آماده باش برای سرنگونی رژیم ایران داده است. البته فقط پیامی برای لایه های بالا و سرسپردگان جدی فرقه داده و از این طریق میخواهد که این فضا به افرادی که حلقه ضعیف بوده و در تشکیلات پاسیو هستند و از این فرقه قطع امید کرده اند منتقل شود و اینطور وانمود کند که شرایط در ایران بنفع آنها بوده و سقوط رژیم ایران نزدیک است و مریم رجوی از این فرصت استفاده خواهد کرد.

ولی این گونه پیام ها و وعده های توخالی فقط استفاده داخلی دارد و برای حفظ تشکیلات از هم پاشیده و فقط برای چند صبا حی بکار می آید. مریم رجوی از این شرایط میخواهد بیشترین بهره برداری را برای حفظ نیرو بکند و همچنان تلاش می نماید تا ناآرامیهای مقطعی داخل را برجسته کرده و دارای تداوم جلوه دهد و به این شکل به افراد القا کند که این ناآرامیها کار مجاهدین خلق است که بزودی به سرنگونی خواهد انجامید.

در عراق افراد اسیر در فرقه رجوی که از دنیای بیرون هیچ خبری نداشتند و فقط اخبار سیمای به اصطلاح آزادی را به خوردشان می دادند این خبرها را چون مطابق میلشان بود باور می کردند. اما در حال حاضر در آلبانی ترفندهای رجوی سوخته است چرا که افراد به هر طریق ممکن با دنیای بیرون و خصوصا با جداشدگان در ارتباط هستند و دیگر گول دورغ های فرقه و وعده های توخالی رجوی را نمیخورند.

همچنین خبر رسیده که چند نفر از همان افراد رده بالا در نشست سوال کرده اند که این حرفها بیست سال، بیست و پنج سال یا سی سال است که تکرار می شود و مگر الان شرایط چه فرقی کرده است. آنها گفته اند که تا به چشم خود چیزی را نبینند خبرهای فرقه را باور نمی کنند.

یکنفر دیگر سوال کرده است که اگر این وعده واقعی است و جدا این اعتراضات توسط سازمان ترتیب داده شده است تا به خیابانها بریزند، چرا در هیچ تضاهراتی که فیلم های آن از سیمای آزادی پخش می شود شعاری به نفع رجوی یا مجاهدین خلق داده نمی شود و عکس و بنری در این خصوص وجود ندارد. این چه تظاهراتی است که سازمان آنرا ترتیب داده اما یک شعار درود بر مجاهد هم در آن نیست؟

می بینیم که افراد خوب ماهیت دروغ گویی این فرقه را دریافته اند و همه حرفهایی که مریم رجوی میگوید و ترفند هایش نتیجه معکوس دارد و حرف و پیام رجوی در درون تشکیلات هیچ خریداری ندارد، همه این حرفها برای دادن روحیه به افراد اسیر است تا موج ریزش نیرو را کندتر کند.

در آینده خبرهای تکمیلی داده خواهد شد.

محمد هاشمی – نجات یافته از فرقه رجوی  

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.