آوار شدن نجات یافتگان در آلبانی بر سر مریم رجوی

مجید آتش افروز

در این روزها که مریم رجوی و دار و دسته اش به دنبال بر هم زدن امنیت در ایران و به کشتن دادن جوانان بودند و داشتند دل خودشان را برای سبوی شکسته و ماست ریخته صابون میزدند و برای به قدرت رسیدن لحظه شماری می کردند و خود را سوار بر خر مراد می دیدند، گندی در آلبانی به آب دادند که بر سر خودشان فرو ریخت.

مریم رجوی و فرقه اش داشتند حق نفرات جدا شده را بالا میکشیدند و با زدن زیر تعهدی که به کمیساریا در ژنو داده بودند تلاش داشتند تا مستمری پناهندگی جداشدگان را برای فشار گذاشتن بیشتر قطع نمایند.

سیاست غلط این فرقه همواره خودش را به دام گرداب انداخته و میاندازد چون در هر کجا رد پایی از خودش بجا می گذارد چه در عراق چه در آمریکا و چه در اروپا و حالا هم در آلبانی. فکر میکرد دارند کباب میدهند که با عجله وارد شد عقب نماند اما دید که خبر دیگری است و سر این اشتباهات آنچنان فردیتی دارند که حتی یک بار نشده بر سر این کارها از خودشان انتقادی بکنند چون همیشه فکر میکنند بالاتر از آنها کسی نیست ولی این اشتباهات مثل خیلی های دیگر سر از ناکجا آباد در میاورد.

کسی که فکر میکند در کنگره آمریکا راه دارد و باد به غبغب می اندازد بعد به این فکر نمی کند که حتی اون امریکایی نمیگه اینها دیگه کی هستند که نه اسمی بین مردم دارن و نه کسی به رسمیت میشناسه آنها رو، چرا دارن دروغ میگن؟

به این فکر نکردن چون در همه جا کلاش بازی در میارن. این جا هم با نفرات جدا شده همین کار را می کنن که باید در آتش همین ها بسوزن، چون حق چیز دیگری میگوید و با فرقه رجوی فقط باید با زور و همان خط کاری که دارد مقابله کرد.

تمام دستگاه فرقه رجوی از بنیادش بر دروغ سوار و سوء استفاده از اسلام سوار است اما همان دین را هم به تمسخر گرفته اند. رجوی باید بداند که هیچ راه در رفتن ندارد و باید پاسخگوی تمامی اعمالش در برابر اعضا و هواداران باشد. من به نوبه خود به هر قیمت ممکن حق خودم را از حلقوم این فرقه کثیف بیرون خواهم آورد. 

مجید آتش افروز – نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی 

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.