اوج خيانت و دنائت فرقه رجوی – قسمت دوم

حسین نجات

خيلي از شماها ممكن است كه برنامه همياري فرقه رجوی را از سیمای این فرقه ديده باشيد يا شنيده باشيد كه افراد مختلف از كشورهاي مختلف تلفن زده و درخواست كمك مالي به فرقه را دارند و چند ده هزار دلار كمك مي كنند، آنهم افرادي كه به اعتراف خودشان براي كوچكترين امورات زندگي در مضيقه هستند. اما واقعيت چيست و چرا اينكار انجام ميشود؟ آيا خانواده اي هست كه از ايران براي آنها پول بفرستد؟ يا همه اينها بهانه و نمایشی براي پولشويي است؟ کسی کمک مالی به فرقه رجوی در حد و اندازه هزینه های این فرقه را قطعا باور نمی کند.

باید به طريقي اين پولهاي کثیف و غير قانوني را كه با جاسوسي و جنایت و خيانت بدست می آورند به نحوي شستشو دهند تا پاك جلوه کند، تا اگر كسي از آنها بازخواست کرد برای ظاهرسازی بگویند که اين پولها از راه درست بدست آمده و کمک های مردمی بوده است و البته به این ترتیب از زیر بار ماليات هم فرار می کنند. این یک حقه کثیف برای پولشویی است که فرقه رجوی سالیان است بکار می گیرد.

اين فرقه براي رسيدن به هدف خود با استراتژي همیشگی "هدف وسيله را توجيه ميكند" با توسل به هر نیرنگ و فریبی که بتواند از هر موضوعی استفاده می کند و در این راه هيچ حد و مرزي نمی شناسد و قباحت و دريدگي را هم از حد گذرانده است. با تأسی از گوبلز که هر چه دروغ بزرگتر باشد باورش ساده تر می شود اينطور وقيحانه و بي شرمانه مدعی می شود که تمامی درآمدش از منبع کمک های مردمی آنهم از داخل کشور است.

تا بود بدنبال دريوزگي از صدام حسین در جنگ علیه ملت ایران بود و حالا نيز با كمر خدمت بستن به درگاه سعودی بدنبال پيدا كردن راه جديدي برای خيانت به میهن است، چرا كه ارباب سابق  ديگر در مسند قدرت نيست و به هر طریق که شده بايد بدنبال جایگزینی برای او بود.

حال نگاهي به پولهاي طيب و طاهري كه به ادعای خودشان از شير مادر نيز براي آنها حلالتراست و البته در قبال خون مردم و رنج جوانان ایران و از راه خیانت بدست می آوردند نگاهي داشته باشيم:


آري اين است واقعيت پولهاي ظاهرا پاكي كه بدست اين فرقه ميرسيد و ادعا می شد که از طرف خانواده ها دريافت ميكردند.

خود مسعود رجوی نه تنها ماهيانه مستمری به ازای تعداد نفراتش دريافت ميكرد بلكه دست در قاچاق نفت عراق نيز داشت و از اين راه هم بدنبال درآمد بود و بعد به نيروهاي خود ميگفت که از هیچ کجا به غیر از مردم ایران پول دریافت نمی کند.

این کارتن ها حاوی پولهاي طيب و طاهري كه تنها از طرف خانواده ها بدست فرقه رجوی ميرسد يا از طريق برنامه همياري پرداخت می گردد.

بايد پرسيد اين پولها به چه بهايي وبه چه دليل ماهیانه به اين فرقه پرداخت ميشد

آيا نبايد اين سئوال براي هر كسي مطرح باشد

حسین نجات – نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی

توضیح: عکس ها مربوط به بالغ بر 120 ساعت نوارهای ویدئویی ضبط شده توسط اداره امنیت رژیم بعث عراق از دیدارها با فرقه رجوی طی بیش از 23 سال می باشد. کتاب خوابگردها نوشته دکتر صفاء الدین تبرائیان با استفاده از این نوارها تهیه شده که افشاگر ارتباطات پشت پرده رجوی با رژیم دیکتاتور سابق عراق، حتی قبل از آغاز جنگ ایران و عراق، است. جالب است که بسیاری از اعضای شورای رهبری این فرقه هم از این نوع ارتباطات بی اطلاع بودند. 

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.