زورگویی مریم رجوی با استفاده از مستمری ماهیانه

مجید آتش افروز

توی این روزها موضوعات جالبی از داخل فرقه رجوی به گوش میرسد که مریم رجوی به دفتر تروریستی خود در آلبانی دستور داده تا از نفرات جدا شده نامه علیه نفراتی که تن به خواسته های آنان نمی دهند بگیرند تا اگر مورد قبول بود مستمری ماهیانه آنان به آنها داده شود.

در صورت عدم پذیرش این کار فرقه تروریستی رجوی مستمری پناهندگی که قاعدتا باید کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان بدهد قطع می کند. فرقه رجوی به این صورت علنا باج خواهی میکند و نفراتی که عمری را به پای رهبری این فرقه ریخته اند را تحت فشار قرار میدهد و عملا به گروگان گرفته است.

فرقه رجوی می خواهد اعمال تروریستی خودش را به هر صورت و بدون مزاحمت و افشاگری جداشدگان به هر نحو که شده به اجرا بگذارد و می خواهد نجات یافتگان را سرکوب کند تا جایی برای لو رفتن اعمال نگین آنها وجود نداشته باشد.

مریم رجوی به بصورت مرموزانه ای، که بجز نفرات جدا شده هیچ کسی نمی تواند دست کثیف او را بخواند، و به هر بهانه ای سرکوب علیه مخالفان را علم می کند.
اگر فرد مورد نظر به زعم شما سالیان سال است که بریده، پس چرا او را تا این زمان نگاه داشتید. فقط بحث این یک نفر نیست. در تمامی مراحل سالیان که ما در آن دخمه تروریستی بودیم دیدیم که چگونه به افرادی که مخالف بودند به بهر بهانه ای مارک مزدور و رژیمی می زدید.

نه فقط ما، بلکه نفرات شورای رهبری هم اگر مخالفتی می کردند این مارک را میخوردند. پس چرا به پسر نازنین  آن ملعون این را نگفتی و اطلاعیه بر علیه او صادر نکردید؟ اینجاست که لال می شوید و دیگر حرفی برای گفتن ندارید.

ما نمیدانیم آبشخور تمامی این اطلاعیه دادن ها کجاست. فرقه رجوی بهتر است به فکر باتلاقی که در آن گرفتار است باشد و این همه علیه نفرات جدا شده لجن پراکنی نکند. البته شاید حق داشته باشد چون جداشدگان همگی مطالبی برای افشا کردن دارند که به موقع و زمانی که آزادی خود را باز یابند علنی خواهند کرد.

مریم رجوی از مختصر مستمری پناهندگی که به ناحق در دست گرفته حداکثر سوء استفاده را می کند تا جداشدگان را به جان یکدیگر بیندازد. مریم رجوی که اکنون فقط به بلند گوی تمامی دشمنان ایران تبدیل شده باید بگوید که چه رابطه پشت پرده ای با جنگ طلبان آمریکایی دارد.

دیر نخواهد بود که مسعود رجوی ملعون و مریم رجوی عفریته در برابر خود همین جداشدگان پاسخگو باشند که چرا عمر آنان را به هدر داده و هستی آنان را به فنا سپرده و همسو با آمریکا و اسرائیل و سعودی شده است.

نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی – مجید اتش افروز 

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.