محدود سازي برای كنترل نیرو در فرقه رجوی

سعدالله سیفی

يادم هست وقتی كه ما وارد آلباني شديم يك تعدادي زودتر از ما به آلباني آمده بودند كه به ما گفتند كه ميشود هر روز به كوه رفت ولي سر ساعت 8 صبح بايد براي شروع كار برگشت. بعد از يكی دو مرتبه رفتن به كوه مانع این كارشدند و گفتند ديگر نميشود هر روز رفت. گفتند كه ضابطه شده كه از اين به بعد دو روز در هفته می شود به کوه رفت. بعد متوجه شديم كه اين دو روز هم با انواع و اقسام ضوابط و كنترل وغيره ميشود رفت. بعد از دو هفته تحمل اين را هم نداشتند كردند يك روز، و بعد از اين كه کلا رفتن به کوه يك روز شد به نفرات گفتند ميشود از همين يك روز در هفته هم به يك شكل خوبي استفاده كرد بطوری كه جاي هر روز را بگيرد و به بچه ها گفتند بهتر است به اماكن تفريحي مقل تله كابين و قلعه و فروشگاه بروند. ولي متاسفانه پول اتوبوس نداشتيم بدهيم. سازمان قبول كرد كه 12 يورو ماهيانه به هر نفر براي اتوبوس و مقداري خوراكي بدهد. 

دو هفته اين مبلغ را دادند ولي بعد از دو هفته گفتند سازمان بودجه ندارد و چند ميليون بدهی دارد و غيره. چون ديدند كه اوضاع از دستشان در ميرود و كنترل نیرو مقداري سخت ميشود. اين بهانه را آوردند كه بودجه ندارند و يك مورد هم ضابطه اين بود كه هر گروهي كه ميرود باید يك دست نشانده كه آنها تعيين ميكردند با آن گروه باشد كه نفرات اعتراض كردند و گفتند كه ما ميخواهيم با هر كسي كه راحتيم بيرون برويم نه با نفرات تعیین شده و افراد بايكوت كردند و نرفتند.

چندين و چند بار زهره اخياني از مسئولین بالای فرقه براي ما نشست گذاشت كه سر اين مسائل را باز كند و از زير زبان آدمها بیرون بكشد كه اين كاري را كه ما ميكرديم اشتباه بوده و می خواستند بدانند که از کجا آب می خورد و اين را اهرم فشاري براي نفرات کرده بودند.

تعداد بسيار زيادي ميگفتند كه ما در مقرهاي خودمان كه فرقه فروشگاه تاسيس كرده است تمام اجناس آن بونجول است و بدرد ما نميخورد و شما كه براي اين اجناس پول ميدهيد پول آن را به خود نفرات بدهيدكه خودشان بروند از فروشگاه بيرون تهيه كنند و فرقه به دروغ ميگفت ما نقد نداديم بلکه اجناس را نسیه ميگيريم و بعد پول آنها را ميدهيم. تازه بعد هم اگر قبول ميكردند بايد چند نفر ميشديم و با يك مسئول بالا همه با هم فقط به فروشگاه هاي خاص برويم. افراد همه اعتراض ميكردند كه مگر ما بچه هستيم كه يك آقا بالا سر براي ما ميگذاريد و نمی رفتند. اين هدف خود فرقه بود كه با اعمال محدودیت ها افراد را از خريدن جنس از بيرون و به گردش رفتن منصرف كنند چون فرقه اگر زورش به نفرات نميرسيد با حربه هاي خاصي افراد را مجبود به منصرف كردن ميكردند.

فرقه هميشه براي مسائل مختلف به نفراتش دروغ ميگفت و همه چيز را تحت نداشتن پول سر پوش ميگذاشت. اين درحالي بود كه فرقه ميليونها دلار هزينه و خرج برای مهماني ها در آلباني می کرد. يك نمونه هم براي بردن افراد به نشست نزديك به صد اتوبوس هر هفته كرايه ميكردند. بعضي مواقع هم دو بار در هفته كه اين اتوبوسها براي بردن نفرات به نشستهاي مغزشويي بود. حرف نفرات اين بود كه اگر پول نداريد اين خرجهاي الكي چه است و چرا شما به مقرات ما نمياييد تا نشست بگذاريد و ما بايد بياييم و اين همه پول هزينه اتوبوس شود؟ اما اين همه اش کار فرقه بود و به حرف كسي مگر گوش ميداد.

سوال همه از مريم رجوی اين بود كه اگر پول نداري هفته اي دوبار هواپيماي اختصاصي تو را چه کسی ميدهد كه از فرانسه پا ميشوي براي هيچ به اينجا ميايي و بر میگردی ولي يك نفر كه براي قرار پزشكي ميرود  یک يورو پول اتوبوس او را نداري بدهي كه بنده خدا با هزار درد با پاي پياده به قرار ميرود. يا اينكه فقط براي ما نفرات كه الان در هر كجای دنیا كه بوديم براي خودمان كسي بوديم ماهيانه 8 دلار اختصاص ميدهي كه پول 4 عدد پفك است. چطور براي اكثر دم و دنبالچه های خود از قبيل مژگان پارسايي و زهره اخیانی و صديقه حسینی و غيره ماشين اختصاصي ميخري؟

يك نمونه اش هم كه نزديك به 100 خودرو خريدي که معلوم نیست اين پولها از كجا ميايد؟ شايد ماشين هم نسیه ميدهند كه ما نميدانيم. تازه بعضي مواقع هم كه در نشستهاي خودتان برخی از قبيل جواد خراسان می گویند كه سازمان مشكل مالي ندارد و اگر بخواهد ميتواند آلباني را با پول بخرد. آیا اين را درست ميگويد؟ شايد اشتباهي از دهنش در رفته يا مقصودي دارد. ولي اين را ما عينا ديده ايم كه فرقه خیلی ها را در آلباني با پول خريده است. حرف ما اين بود و هست که چرا نفرات را بعد از ساليان زندان و زجر و شكنجه از طرف خودتان حالا محتاج 10 یورو پول كرده ايد و حسرت به دلي دو سيخ كباب را ميكشند.

اي تف بر تو رجوی كه روي يزيد را سفيد كرده اي. اي ريا كار فكر كرده اي تاريخ در برابر تو به قضاوت نخواهد نشست؟ منتظر باش كه روزي پاسخ همه اين رنج و درد و كشتن انسانهاي بيگناه را در برابر مردم بدهی.

اي لعنت بر مسعود رجوی ملعون و مریم رجوی عفریته

آزاد شده از فرقه رجوي در آلباني . سعدالله سيفي

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.