ترفندهای فرقه رجوی برای جابجای افراد به زندان جدید

محمد هاشمی

بنا به اخباری که از دوستانمان از درون فرقه بدستمان رسیده است، مریم رجوی با طرحی فریبنده و دروغین میخواهد کم کم و به مرور زمان و البته بی سر و صدا با ترفند تغییرات سازماندهی نیروها را از مقر فعلی در تیرانا منتقل نماید. با این کار که به شکل بازی شطرنج انجام میشود افراد به محلی دور افتاده و ایزوله و در خارج از شهر به اسم اشرف3 جابجا می شوند.

قبلا میخواستند این انتقال به صورت کامل و یک جا انجام شود اما عموم نفرات نپذیرفتند که به زندانی دیگر و اشرفی دیگر منتقل شوند، در حال حاضر به مرور زمان و با ترفند تغییرات سازماندهی افراد را پله به پله دارند به این محل از قبل مشخص شده می برند.

ریل کار هم به این صورت است که اول از نفراتی که به دلایل وابستگی اعتراضی ندارند که عموما از افراد رده بالا هستند شروع میکنند و آنها هم برای ترغیب دیگران شروع به تعریف و تمجید میکنند که افراد به این جابجایی دافعه و اعتراض جدی نداشته باشند. طی چند روز گذشته در حال آماده سازی این جابجایی هستند و مقداری از وسایل را با کامیون برده اند. اما این کار هنوز با مخالفت تعداد زیادی مواجه شده است.

سرکردگان این تشکیلات فرقه ای با وعده و وعیدهای پوشالی و اینکه وضعیت در آنجا خیلی بهتر خواهد شد تلاش دارند تا افراد مخالف و ناراضی را هم وادار به این جابجایی به زندانی بزرگ و ابدی نمایند. اکنون تشنج میان افرادی که مایل به رفتن هستند و افرادی که مقاومت می کنند بالاست و گفته می شود که احتمال درگیری داخلی وجود دارد.

شاید برای کسانی که با این تشکیلات آشنایی ندارند چیز جدی و مهمی نباشد، ولی برای اینکه بیشتر این موضوع فهم بشود اشاره کوتاهی میکنم. این جابجای بخاطر این است که افراد از رفتن به خیابان و پارک و فروشگاه که دنیای آزاد محسوب میشود منع شوند. ورود به دنیای آزاد برای کسانی که در حصار و محدودیت هستند و مدام دروغ به خوردشان میدهند راه خلاصی را هموار می کند. با ورود افراد به خارج از تشکیلات فرقه ای آنان به دروغها و ترفندهای این فرقه پی میبرند و فرار آنها از تشکیلات محصول کار خواهد بود.

هدف مجاهدین خلق از هرچه دورتر کردن افراد از دنیای آزاد این است که بتوانند به راحتی روی آنها کنترل داشته باشند و آنها را چند صباحی بیشتر در زیر یوغ خود نگاه دارند و به صورت موقت هم که شده جلوی موج ریزش نیرو و فروپاشی تشکیلات را بگیرند. این کار در محیطی در دوردست و ایزوله برایشان راحت تر انجام میشود. واقعا اگر تشکیلات مجاهدین خلق انقلابی است و افراد با انگیزه های انقلابی و داوطلبانه و آگاهانه و آزادانه مانده اند و واقعا گوهران بی بدیل هستند و خودشان انتخاب کرده اند چرا نباید با دنیای آزاد ارتباط داشته باشند؟ اینجاست که دم خروس فریبکاری این فرقه این چنین بیرون می زند.

من که سی سال و اندی در این تشکیلات بودم و تازه پا به دنیای آزاد گذاشته ام این را میدانم و دیده ام که این تشکیلات فقط با حصار و دیوار و زندان سرپا می ماند و اگر محیطی ایزوله وجود نداشته باشد تشکیلاتی هم وجود نخواهد داشت.

باید به مریم رجوی گفت که الان با فریب تغییر سازماندهی و جابجایی به مکانی بهتر نمیتوانی عزم و اراده کسانی که مخالف این کار هستند را از بین ببری و آنها را در چنگ خود اسیر نگه داری. دوران عوض شده است و دیگر زندانسازی دیگر جواب ندارد و اشرف دیگر تکرار نخواهد شد.

پیروز باشید.

رها شده از فرقه رجوی در آلبانی – محمد هاشمی 

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.