پرواز تاریخ ساز مسعود رجوی

حکاک

قبل از شروع حمله نیروهای آمریکایی به عراق در سال 2003، تمامی نفرات فرقه در بیابانهای منطقه دیالی پراکنده بودیم. با شروع حمله آمریکا ابتدا قرارگاه جلولا و سپس قرارگاه علوی بمباران شد. ظاهرا هدف نیروهای آمریکایی متمرکز کردن تمامی نیروهای رجوی در قرارگاه اشرف و تحت کنترل در آوردن آنها بود.

با فرمان رهبر فرقه در حالیکه پرچم های سفید را در دست داشتیم به بداخل قرارگاه اشرف کوچانده شدیم. طی مدت کوتاهی تعدادی از مقرها بصورت دایره وار بمباران شده بود. در روز پرواز تاریخ ساز (توضیح خواهم داد) کلیه ترددات در قرارگاه اشرف ممنوع بود.

من برای انجام کاری ضروری از مقر خارج و از خیابان ششصد بسمت ستاد مرکزی روبروی زمین صبحگاه در تردد بودم. بمحض رسیدن به محدوده ستاد متوجه شدم سربازان آمریکایی اطراف خاکریزهای ستاد موضع گرفته اند. در همین حال چند هواپیمای بزرگ، احتمالا ب 52، در آسمان اشرف در پرواز بود. با رسیدن به روبروی درب ستاد دو هلکوپتر روبروی ستاد روی زمین نشست و تعدادی سرباز آمریکایی در حال صحبت با دستگاه مخابرات بودند.

بعد از مدت کوتاهی شنیدم آنروز فرمانده نیروهای آمریکایی درعراق برای امضای سند تسلیم در آنجا بوده و گفته شده بود در صورت عدم امضا بمحض خروج نیروهای آمریکایی بمباران اشرف شروع میشود. سند تسلیم توسط شخص مسعود رجوی امضا شده بود.

گفته شد که مژگان پارسایی سمپات سابق چریکهای فدایی خلق و از دانشجویان ایرانی در آمریکا و جانشین رهبر فرقه امضا کننده سند تسلیم بوده ولی این یک دروغ محض برای بدر بردن چهره نکبت بار رجوی بوده است.

سند تسلیم را قانونا باید عالی ترین فرمانده یک ارتش یا نیروی نظامی امضاء نماید و همینطور هم بود. تردید ندارم که در همان روز رجوی سند تسلیم را امضاء کرد و بعد به کمک آمریکایی ها آخرین پرواز تاریخساز خودش را با همان هلیکوپترهای آمریکایی انجام داد و تا روز مرگ ذلت بارش در زندان آمریکایی ها بود.

مسعود رجوی تمامی شروط آمریکایی ها را پذیرفت و ارتش خود را تسلیم کرد و خلع سلاح شد و دست از تمامی دعاوی خود کشید. او پذیرفت تا کناره گیری کرده و به تبعید برود به شرطی که سازمان مجاهدین خلق تحت رهبری همسرش به کارش ادامه دهد. او سپس به جایی که آمریکایی ها مشخص کرده بودند رفت و تا زمان مرگ دم بر نیاورد. 

حکاک – نجات یافته از فرقه رجوی در اروپا
6 نوامبر 2017 

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.