نگاهی به دست آوردهای موفقیت آمیز بست نشینی یک ساله خانواده های اسیران فرقه رجوی در عراق

زنان در اسارت فرقه رجوی

کلیه متن های این دفتر را تقدیم می کنم به مرجان اکبری دختر جوانی که در چنگال گشتاپوی فرقه رجوی جان باخت.

بیش از یک سال است که تعداد زیادی از خانواده  های اسیران فرقه تروریستی رجوی در جلوی درب اردوگاه اشرف به تحصن نشسته و خواهان دیدار وابستگان اسیر خود هستند _ همه وجدان های بیدار و سازمان های مستقل حقوق بشری از خواست این بست نشینان حمایت کرده  و خواهند نمود.


………………………………………………………………………………………………..
 

نگاهی به دست آوردهای موفقیت آمیز بست نشینی یک ساله خانواده های اسیران فرقه رجوی در عراق

الف . مینو سپهر

با سپاس از همه مادرها و پدرها و فرزندان خانواده اسیران فرقه تروریستی رجوی که طی یک سال گذشته در شرایط ناامن عراق و با امکانات اندک اما با اراده ای استوار کوس رسوایی بیشتر این گروه منفور را بربام جهان کوبیده و به این پروژه آزاد سازی سرعت بخشیدند.


اندکی صبر سحر نزدیک است


از بهمن سال گذشته که گروهی از خانواده های اسیران فرقه تروریستی به عراق سفر نموده و بابست نشینی درجلوی اسارتگاه اشرف خواها ن دیدار با فرزندان واعضای خانواده شده اند شده یک سال می گذرد _ طی این مدت بنابرآمارها بیش از دویست نفر از اعضای خانواده ها از استان های مخالف ایران با مشکلات فراوان بار سفر بسته خود رابه عراق رساندند وبر یک خواسته انسانی تاکید ورزیدند:

" ما خواهان دیدار فرزندان خود خارج از چهارچوب تشکیلات سرکوبگر فرقه رجوی وبیرون از اسارتگاه اشرف هستیم "

خواسته این عزیران بسیار ساده و طبیعی است _ آنها نگران وضعیت فرزندان خود هستند که بیش از دودهه است که از آنها بی خبرند _ آنها نمی دانند فرزندان وافراد خانواده خود درحال حاظر درچه شرایطی هستند ؟

آنچه باعث شده بر افزایش نگرانی این افراد شده است اینست که انها باتوجه به پرونده سنگین تبهکاری سران این فرقه بدین نتیجه رسیده اند که ممکنست این جنایتکاران در آخرین گام ها برای جلوگیری از جمع شدن بساط شیادی گروهی از این اسیران را دگربار همانند مرداد 88 به درگیری بانیروهای عراقی کشانده وبه کام مرگ بفرستند .

البته گرچه چنین اقدامات ضدانسانی از طرف سردمداران این فرقه منفور دور از انتظار نیست _ بنا برخاطرات افرادی که طی شش سال اخیر از اسارتگاه اشرف گریخته اند _ دستگاه سرکوبگر این فرقه از سال 1367 بدین سو صدها نفر از اعضای ناراضی را به راه های گوناگون به کام مرگ فرستاده اند.

نگاهی به دست آوردهای موفقیت آمیز تحصن یک ساله خانواده ها در جلوی پادگان اشرف

یکم _ فرار تعدادی از اسیران
طی یک سال اخیر بنابر اعلام مسولین عراقی تعداد 20 نفر از اسیران فرقه رجوی توانستند علیرغم موانع و محدودیت های سرکوبگریانه دستگاه امنیتی فرقه از این پادگان تروریستی گریخته وخود رابه نیروهای عراقی ودنیای آزاد برسانند _ بنابراعلام همین منابع تعدادی از این افراد از شکنجه وسرکوب وزندانی کردن معترضان توسط دستگاه جنایتکار رجوی خبر دادند .

دوم _ پشتیبانی مردم عراق از تحصن خانواده های اسیران
از شش ماهه دوم این تحصن خبر آن در رسانه های عراقی بگونه ای کامل منتشر شد و درهمین راستا گروهی از فعالین حقوق بشر عراق به سرپرستی دکتر نافع عیسی کمپین پشتیبانی از خواست متحصنین را تشکیل داده وبه کمک این خانواده ها شتافتند.

سوم _ حضور وتظاهرات صدها عراقی درجلوی پادگان تروریستی اشرف
طی این مدت سه بار صدها عراقی درجلوی پادگان اشرف گرد هم آمدند وخواهان برچیده شدن هرچه زودتر این پادگان تروریستی بجامانده از دوران صدام معدوم گردیدند.

چهارم _ رسیدن صدای خانواده ها به گوش اسیران و ترک خوردن هرچه بیشتر تشکیلاتی رجوی
تشکیلات سرکوب فرقه رجوی که از این تحصن دچار سردرگمی وترس ووحشت گردید _ تلاش کرد با نصب بلند گوهای فراوان و پخش موزیک وارسال پارازیت شاید بتواند مانع طنین افکن شدن صدای خانواده ها درپادگان گردد واین عمل به درستی نشان داد که این صدا دراین اسارتگاه منعکس گردیده است .

پنجم _ واکنش عصبی و کور ودیوانه وار دستگاه سرکوبگر رجوی علیه تحصن خانواده ها
سرکرده فرقه رجوی که درابتدا فکر می کرد که تحصن این خانواده ها کوتاه مدت است تصمیم گرفت گروهی از اسیران را به صحنه آورده تا اعضای خانوده های خود را با عنوان هایی چون " نامادری " نا پدری " وغیرو انکار نمایند ولی با مقاومت وایستادگی وتدارم تحصن خانوده ها دستگاه سرکوبگر فرقه رابه واکنش های جنون آمیز کشانید _ مامور اطلاعات! خواندن خانواده ها نشان اوج درماندگی و شکست و عصبیت این فرقه رانشان داد.

ششم _ فاز درگیری با خانوده ها
پس تداوم قهرمانانه خانواده ها وپیوستن خانواده های بیشتر از سراسر ایران سرکرده فرقه رجوی که به نهایت عصبیت سردرگمی رسیده بود به میدان آمد و اینفرد دیوانه دستور تهاجم به خانوداه ها را صارد کرد _ وبهمین دلیل تعدادی از اسیران معلول ذهنی با تیروکمان و گلوله های خطرناک فلزی به تجمع خانوداه ها حمله نمودند _ که صدالبته چنین عملیات جنایتکارانه ای با آگاهی رسانی متوقف شد و سرپرستان وحامیان این فرقه آنها را از سرانجام تداوم چنین اقداماتی آگاه ساختند _ انتشار مدارک این عمل زذیلانه در رسانه ها باعث نمایان شدن چهره دیگری از این جنایتکاران تروریست گردید .

هفتم _ نمایان شدن منزلگه آخر جمع شدن بساط شیادی فرقه رجوی درعراق درسال 2011
از وارای آنچه مسئولین عراقی اعلام کرده اند وافکار عمومی مردم عراق نیز از آن پشتیبانی می کند زمان جمع شدن اسارتگاه فرقه رجوی درعراق هم اکنون بسیار نزدیک گردیده است _ طی دوسال اخیر دولت عراق بادستگیری تعدادی از تروریست ها ی وابسته به بقایای حزب بعت و سازمان القائده مدارکی به دست آورده که از شرکت فرقه تروریستی رجوی و مزدورانش درعراق حکایت دارد _ چنین مدارکی هم اکنون درمراجع قضایی عراق دردست بررسی است _ وطبعا این خود شروع خوبی برای تحت تعقیب قراردارن ودستگیری سران ترور وشکنجه گران وبازجویان مستقر دراین قرارگاه تروریستی خواهد بود _ بهرروی انچه مسلم است طی سال میلادی جاری بساط شیادی این گروه تروریستی در کشور عراق جمع خواهد شد _ اخراج سرکرده فرقه رجوی ( مسعود تکریتی) و 32 تن از اطرافیانش از کشور اردن وفرارمخفیانه آنها به جزیره ای در قطب شمال ( جزیره ایسلند ) دلیل دیگری براین واقعیت است که نقس این فرقه منفور به شمارش افتاده و خانواده های اسیران وقربانیان ترور درآینده نه چندان دور شاهد دستگیری سران این فرقه توسط پلیس بین المللی خواهند بود.

دولت عراق و مسئله مهم برخورد مثلث تروریسم رجوی _ بقایای صدام _ القائده در آنکشور
پس از سقوط رژیم جنایتکار صدام حسین ( ارباب وهمخون رجوی ) درسال 2003 که پایگاه تروریستی اشرف درعراق زیر نظر وتحت حمایت دولت امریکا قرارگرفت _ اشرف پایگاه باموافقت امریکا به مرکزی تبدیل شد برای آموزش تروریست های القائده و بقایای صدام _ و همچنین اموزش نوجوانان بیکار عراقی توسط فرقه رجوی برای انجام عملیات انتحاری درعراق _ طی سال های 2003 / 2008 صدها هزار نفر از مردم عراق درعملیات جنایتکارانه تروریستی که از این پایگاه حمایت مالی _ لجستیگی می گردید به خاک وخون کشیده شده وجان باختند

بنابراین دولت وارتش امریکا وسران فرقه رجوی مسئولیت مستقیم در جنایات وکشتارها وعملیات تروریستی درشهرهای عراق دست کم طی سالهای 2003/2008 می باشند ودولت عراق می تواند وباید مدارک ومستندات دراین مورد را دراختیار شورای امنیت سازمان ملل قراردهد تازمینه پاسخگویی مسئولین امریکایی و سران فراری فرقه رجوی در دادگاه رسیدگی به جنایات سازمان یافته فراهم گردد.

گام های دیگری که دولت عراق درراستای مقابله با ترور وتروریسم در آنکشور باید بردارد جمع کردن هرچه زودتر پایگاه تروریستی عراق جدید دراستان دیالی می باشد _ مسئولین عراقی باید در دراین راستا ضمن حمایت وپشتیبانی کامل از خواست خانواده اسیران _ کلیه خطوط تلفنی این پایگاه تروریستی را کنترل نماید _ ارسال پارازیت جهت مختل کردن سیمای زذالت ودروغگویی فرقه رجوی و ایجاد و نصب دیش های ماهواره ای و تقویت کننده جهت دریافت کانال های ماهواره ای مستقل دراین راستا می توانند کارساز باشند.

دولت عراق باید به این نکته توجه نماید که دراختیار گذاشتن دوسال فرصت دراختیار دولت امریکا واسرائیل وفرقه رجوی جهت ترک این پایگاه تروریستی کافی است واکنون وقت عمل می باشد _ شما تنها قول داده اید که این اسیران نگون بخت ودرمانده را به کشور هایی که امنیت جانی شان بخطر افتد اخراج نکنید که این البته قراردرمورد بدنه تشکیلات نگاهی است انسانی ( گرچه نباید این موضوع شامل سران و شکنجه گران _ بازجویان و رهبران ترور گردد) است ولی جمع کردن اسارتگاه اشرف باید با قاطعیت وعمل همراه باشد

شما یک دولت مستقل وبرخواسته از رای اکثریت مردم عراق هستید وبنابراین باید دربرخورد با فرقه تروریستی رجوی وامریکا واسرائیل دراین مورد باید محکم بایستید ومصوبه های دولت ومجلس را به اجرابگذارید _ امریکا واسرائیل اگرراست می گویند و نگران سرانجام این اسیران هستی باخته ودرمانده و درحال مرگ هستند باید فورا این گله های تروریست گروازرده خارج رابه کشورهای خود منتقل نمایند _ به امریکایی ها واسرائیلی ها این را سریح وروشن بگوئید وبه انها جهت انتقال این پایگاه فرصتی دو تا سه ماهه بدهید واخطار کنید که درصورتیکه طی این مدت این اسارتگاه را تعطیل نکنید دولت وارتش عراق برای جمع کردن این اردوگاه بجا مانده تروریستی از دوره صدام بهر طریق ممکن عمل خواهد کرد که درآنصورت مسئولیت عواقب اقدام ها بعهده شما خواهد بود.

زمان آنست که دولت عراق برای نشان دادن استقلال وحاکمیت قانون کلیه اقدامات لازم درباره جمع نمودن این پایگاه تروریستی در دستور کار قرار داده ودربرابر امریکایی های تروریست پرور بایستید _ دست پیدا وپنهان امریکا واسرائیل از فرقه تروریستی رجوی راباقاطعیت قطع کنید واجازه ندهید بیش از این امریکا واسرائیل درامور داخلی شما نفوذ ودخالت نمایند……..

نتیجه = همه شواهد وقرائن نشان می دهند که آزادی اسیران فرقه رجوی _ جمع شدن اسارتگاه اشرف و تحت تعقیب قرارگرفتن سرکردگان جنایتکار وخائن وفراری این فرقه منفور نزدیک ونزدیک ترشده است _ برتلاش های خود دراین باره شدت بخشیم.

الف .مینو سپهر _ نویسنده _ پژوهشگر وتلاشگرحقوق بشر وزنان 2011/ 03/04

انتشار کلبه متن های این دفتر بااشاره به نام نویسنده وکد شناسه متن برای همگان آزاد می باشد

کدشناسه متن
PSCODE.IBN.NR:445667/03/2011/A220EF

نگارشگر الف.مینوسپهر
5 Mar 2011

http://www.banafsheh707.blogfa.com/

نوشته‌های مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر
 1. سوسن می گوید

  نه تهدید، نه اعدام،
  تنها چیزی که دنیا رو نجات میده عشق، خانواده و مادران هستند.

 2. حقیقت می گوید

  اخی اینا برا دیدن بچه های اسیرشون رفتن یا برای ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 3. مریم سنجابی می گوید

  باتشکراز مقاله ای که نوشته اید اصلی ترین دستاورد تحصن خانواده های عزیر بسته شدن درب اشرف و به طبع ان قربانی نشدن تعدادی بیگناه و جلوگیری از پیوستن انان به این فرقه بود انشاالله روزی برسد که درب این فرقه گاه برای همیشه بسته شده وگل گرفته شده و درس عبرتی برای تاریخ ایران باشد

 4. حسين رهجو می گوید

  لطفا غلط هاي املايي را اصلاح كنيد: برخاسته-صريح و غيره
  در كل متن جالبي است ولي كمي از راديكال بودن دوري كنين

 5. شهره می گوید

  این فرهنگ تروریستی رجوی است که به جای پرداختن به موضوع به شخص می پردازد و با تخریب شخص ذهن را از موضوع منحرف میکند. لطفا در خصوص مطلب نظر بدهید که به نظر من واقعی و درست است.

 6. لی می گوید

  به نظر می رسد تغییرات مدیریتی گسترده ای در سایت ایران اینترلینک بوجود آمده است. مطالب این سایت صرفا در جهت منافع رژیم ایران سمت گیری شده و کاملا به سایت همانند هابیلیان تبدیل شده است.
  شاید باید منتظر این تغییرات در سایت سحر هم باشیم!
  حتما منتشر کنید!

 7. شیما می گوید

  این مسخره بازیها چیه که در آوردید 4 خط متن رو سایت گذاشتید 10 خط کپی رایت و حق محفوظ و … گذاشتید
  آخه به این متن بالا می گویند تحلیل!!!!!!!!!

 8. سما می گوید

  آخه حیف نیست توی سایتتون از سپهر مطلب می نویسید. یک گزارش خودتان از وضعیت خانواده می نوشتید خیلی زیباتر و کامل تر بود.

 9. م می گوید

  چه عجب دوباره این ساییتون رو راه انداختید.
  مثل اینکه یک مدت خاموشش کرده بودید