بنیاد خانواده سحربنیاد خانواده سحرfa-IRبنیاد خانواده سحرhttp://www.saharngo.com/fa/story/4525http://www.saharngo.com/fa/story/4525نجات یافتگانمحدود سازي برای كنترل نیرو در فرقه رجویفرقه هميشه براي مسائل مختلف به نفراتش دروغ ميگفت و همه چيز را تحت نداشتن پول سر پوش ميگذاشت. اين درحالي بود كه فرقه ميليونها دلار هزينه و خرج برای مهماني ها در آلباني می کرد. Sat, 16 Dec 2017 17:42:48 -07002017-12-16T17:42:48-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4524http://www.saharngo.com/fa/story/4524نجات یافتگانادامه نشستها و دروغ های مریم رجوی Sat, 16 Dec 2017 17:27:47 -07002017-12-16T17:27:47-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4523http://www.saharngo.com/fa/story/4523نجات یافتگانمریم رجوی با بذل پول گروگان گیری می کند. Sat, 16 Dec 2017 16:27:13 -07002017-12-16T16:27:13-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4522http://www.saharngo.com/fa/story/4522فرقه رجویادعای پوشالی فرقه رجوی مبنی بر داشتن حمایت مردمی هر شب از ساعت هفت الی هشت بمدت یک ساعت دستور تشکیلاتی داده بودند که همه باید اکانتهای توئیتری مریم رجوی رو راس یک ساعت، با همان اکانتهای قلابی که هر نفر چند تا داشت، لایک و فالو میکردیم تا در ترند جهانی بالا برود. Wed, 13 Dec 2017 08:50:32 -07002017-12-13T08:50:32-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4521http://www.saharngo.com/fa/story/4521فرقه رجویرجوی حرف خودت رو درست ترجمه کن Sat, 09 Dec 2017 12:36:09 -07002017-12-09T12:36:09-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4520http://www.saharngo.com/fa/story/4520فرقه رجویموج جدید ریزش نیرو در فرقه رجوی طبق اخبار بدست آمده طی این مدت، تقریبا هر روز نفراتی از فرقه رجوی در تیرانا جدا شده اند. در میان جداشدگان افرادی در حد مسئولین بالا و فرماندهان قدیمی هم دیده می شوند. Mon, 04 Dec 2017 10:44:56 -07002017-12-04T10:44:56-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4519http://www.saharngo.com/fa/story/4519نجات یافتگانخاطره اي از آمدن خانواده ها به اشرفFri, 01 Dec 2017 16:18:46 -07002017-12-01T16:18:46-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4518http://www.saharngo.com/fa/story/4518نجات یافتگانزندان در تیرانا Fri, 01 Dec 2017 17:16:11 -07002017-12-01T17:16:11-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4517http://www.saharngo.com/fa/story/4517نجات یافتگانفرشته نجات تمام این همه همدلی از یک جا سرچشمه می‌گیره، هم خود خانم سینگلتون و هم همسرشون و هم برادر همسرشون سالها اسیر چنگال رجوی بودن، برای همین قشنگ حرف و مشکلات نفرات رو میفهمن، به قول معروف دستشون بر آتیش بوده، نه مثل مریم رجوی و شوهرش مسعود رجوی که فقط بلد بودن ضابطه وضع کنن و فرمان بدن که یاد آور قرون وسطی باشه.Fri, 01 Dec 2017 17:02:10 -07002017-12-01T17:02:10-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4516http://www.saharngo.com/fa/story/4516فرقه رجویسانسور خبری در درون فرقه رجویTue, 28 Nov 2017 09:15:28 -07002017-11-28T09:15:28-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4515http://www.saharngo.com/fa/story/4515فرقه رجویباز هم توسل به ترفند نخ نمای "وزارت اطلاعات" Tue, 28 Nov 2017 09:05:50 -07002017-11-28T09:05:50-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4514http://www.saharngo.com/fa/story/4514فرقه رجویکلاه برداری مریم از نجات یافتگان Mon, 27 Nov 2017 04:36:48 -07002017-11-27T04:36:48-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4513http://www.saharngo.com/fa/story/4513فرقه رجویبه کجا چنین شتابان Mon, 27 Nov 2017 04:29:29 -07002017-11-27T04:29:29-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4512http://www.saharngo.com/fa/story/4512فرقه رجوی20 کیلومتر تا تیرانا اشرف 3 در مانز Manëz در منطقه دورس Durrës نزدیک دریا در آلبانی قرار دارد. Mon, 27 Nov 2017 03:38:43 -07002017-11-27T03:38:43-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4511http://www.saharngo.com/fa/story/4511فرقه رجویجمله ای که یاد آور خیلی چیزهاستSun, 26 Nov 2017 07:58:11 -07002017-11-26T07:58:11-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4510http://www.saharngo.com/fa/story/4510فرقه رجویداستان تلخ محاصره پزشکی Sun, 26 Nov 2017 07:47:39 -07002017-11-26T07:47:39-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4509http://www.saharngo.com/fa/story/4509فرقه رجویآخرین فرصت برای نجات واقعیت روشن اینست که این آخرین فرصت برای نجات و دستیابی به رهایی و آزادی برای نیروهای گرفتار در فرقه رجوی است.Tue, 21 Nov 2017 19:17:45 -07002017-11-21T19:17:45-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4508http://www.saharngo.com/fa/story/4508فرقه رجویوقاحت باورنکردنی مریم رجوی Tue, 21 Nov 2017 10:13:41 -07002017-11-21T10:13:41-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4507http://www.saharngo.com/fa/story/4507فرقه رجویترفندهای فرقه رجوی برای جابجای افراد به زندان جدیدTue, 21 Nov 2017 10:03:00 -07002017-11-21T10:03:00-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundationhttp://www.saharngo.com/fa/story/4506http://www.saharngo.com/fa/story/4506نجات یافتگاننیروهای میرا Tue, 21 Nov 2017 10:01:42 -07002017-11-21T10:01:42-07:00Copyright (c) 2013 SAHAR Family Foundation