خانواده ها از پشت میکرفن ها و بلندگوها چه میگویند؟ دانلود:
خانواده ها هیچگونه امکان ارتباطی با عزیزان اسیرشان ندارند و فرقه رجوی حق تماس با خارج از پادگان را به اعضای دربند خود نمی دهد. لذا تنها راهی که به فکر خانواده ها رسیده است تا صدای خود را به گوش بستگانشان برسانند استفاده از بلندگو می باشد.... ادامه متن
فیلم / صدا
خانواده ها از پشت میکرفن ها و بلندگوها چه میگویند؟ پیام های صوتی آقایان عبدی و جعفری رجوی ماهیت ضد مردمی خود را هر روز بیشتر بر ملا میکند تقدیم به خانواده ها پیام های صوتی آقایان رفیعی و مرزدشتی تقدیم به تمامی مادرانی که به دنبال فرزند گم شده خود می گردند + فیلم فیلم - حضور امیری و رفیعی در جمع خانواده ها انعکاس تلویزیونی کنفرانس بغداد سپتامبر 2010 فیلم سخنرانی خانم عبداللهی در کنفرانس بغداد سپتامبر 2010 تلاش بی نتیجه ایران و عراق برای بستن قرارگاه اشرف گزارشی از حضور خانواده ها مقابل اشرف / فیلم 2 گزارشی از حضور خانواده ها مقابل اشرف / فیلم 1
1 2