وارد کردن ارز به آلبانی برای اردوگاه سوم
نشریه SYRI آلبانی:

وارد کردن ارز به آلبانی برای اردوگاه سوم

دستگیر شدگان فعلا متهم به پول شویی هستند که این کار را با کمک یک سازمان غیر دولتی به اسم FARA انجام داده اند. این سازمان غیر دولتی مسئول ساخت و راه اندازی اردوگاه سوم مجاهدین خلق در منطقه Manze در بیست کیلومتری تیرانا می باشد.