اتحاد و مقاومت نجات یافتگان - پیروزی بر توطئه های فرقه رجوی
تبریک به خانواده ها، تبریک به نجات یافتگان، تبریک به فعالان و حامیان

اتحاد و مقاومت نجات یافتگان - پیروزی بر توطئه های فرقه رجوی

به دنبال مقاومت و اعتراضات نجات یافتگان در آلبانی به صورت متحد و یکپارچه و رسانه ای شدن موضوع و مستنداتی که از شبکه های تلویزیونی آلبانی در خصوص دید بسیار منفی مردم نسبت به این فرقه تروریستی پخش گردید و تلاش هایی که از جانب خانواده ها و فعالان و حامیان این افراد صورت گرفت، بالاخره اتحاد و مقاومت بر دسیسه پیروز شد.