طلب استمداد از خانواده ها و جداشدگان در هر کجای دنیا که هستند.
آیا فریاد رسی هست؟

طلب استمداد از خانواده ها و جداشدگان در هر کجای دنیا که هستند.

در این میان شرح حال فردي که وی را الف. میم. معرفی میکنم بسیار قابل توجه و البته دردناک است. او تقریبا تمامی عمر مفید زندگی خود را به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته در فرقه منحوس رجوی صرف كرده و در همين فرقه جهنمي پايش روي مين رفته است. در درون فرقه بدلیل عدم رسيدگي پایش به شدت عفونت کرد و همیشه در رنج و عذاب بود.