Media coverage of the Letter of SFF to the Ministry of Internal Affairs

The letter sent to the Albanian Minister of Internal Affairs, after the Mojahedin-e Khalq Organization (MEK, MKO, NCR, NLA …) in Tirana threated the families and the former members, was covered by the media in Albania

Link to the coverage:

Letra e Fondacionit Familjar Sahar për Ministrinë e Punëve të Brendshme të Shqipërisë – Gazeta Impakt
                                                                                                                             
Paralajmërimi për kërcënimet ndaj familjeve dhe ish anëtarëve të MEK-ut Sahar Family Foundation (SSF)   I nderuar Z. Dritan Demiraj, Siç jeni në dijeni, mbi 2000 anëtarë të një kulture terroriste të njohur si Organizata Mojahedin-e Khalq (MEK, MKO, NCR, UÇK …) banojnë në vendin tuaj si refugjatë të OKB-së. Këta individë i nënshtrohen të […]

Link to the English text of the letter:

Warning about threats against the families and former MEK members

 
Sahar Family Foundation (SFF)
Aug 17, 2017 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.